Misie Antiochia: Svědectví o Kristu v severních Čechách a na Svitavsku

Misie Antiochia: Svědectví o Kristu v severních Čechách a na Svitavsku
8. července 2019 Události Autor: Filip Breindl

V Březové nad Svitavou a v Novém Boru na Českolipsku začal letošní ročník misijní aktivity Antiochia, při níž bohoslovci a další mladí křesťané tráví prázdninový čas v místech, kde žije málo věřících, a po vzoru stejnojmenné starokřesťanské obce se zapojují do místního života.

"Úkolem našeho prvního turnusu je zmapovat terén, zjistit, co se tu dá dělat, tu akci zpropagovat a oslovit lidi, s nimiž budou další turnusy nějakým způsobem pracovat," popsal z Nového Boru bohoslovec českobudějovické diecéze Lukáš Houška. Ke svým očekáváním před letošním ročníkem uvedl: "Že se nám těch lidí podaří oslovit a přitáhnout co nejvíce, že jim nějakým způsobem ukážeme, že se křesťané o ně a jejich problémy zajímají a chtějí jim něco předat," doplnil bohoslovec. Zeptali jsme se ho, zda tuto letní aktivitu pokládá za užitečnou pro svou kněžskou formaci: "Rozhodně ano. Jednak je to lidsky hodně obohacující a dále je to hodně užitečné pro pastoraci. Učím se tu pracovat s lidmi, učím se preevangelizovat, což patří mezi úkoly, které by kněz měl vykonávat," říká Lukáš Houška.  

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony