Klokoty 2007: pokračují přípravy v diecézích

12. července 2007 Události Autor: Filip Breindl

Proglas informuje o stavu příprav Celostátního setkání mládeže v Táboře-Klokotech v jednotlivých diecézích. Poslouchejte naše regionální zpravodajství každý všední den mezi 7.15 a 7.45. 

Za měsíc začne Celostátní setkání mládeže, které do Tábora-Klokot svolala domácí katolická církev. Napilno mají jednotlivá Diecézní centra mládeže (DCM) - evidují přihlášky a každé z nich zajišťuje jednu nebo několik z organizačních činností vyplývajících z koncentrace mnoha mladých lidí na jednom místě.

Například DCM v Českých Budějovicích (v jehož působnosti se dějiště setkání nachází) má na starosti ubytování. To znamenalo nejen zajistit kapacity, ale také vytvořit tým takzvaných ubytovatelů, kteří budou mít v době setkání na starosti jednotlivé objekty - celkem se jedná o více než 100 dobrovolníků. Obdobně zajistí plzeňské DCM bezpečnost účastníků setkání v silničním provozu či zdravotnickou službu.

Námi oslovení pracovníci DCM se shodli, že přihlášení do Klokot se na místě mohou přihlásit o účast na podobné práci, nejlépe však organizátorům pomohou tím, že se budou řídit jejich pokyny. Stav příprav na klokotské setkání na Proglasu monitorujeme v regionálním vysílání každý všední den mezi 7.15 a 7.45.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony