Farnost v Brně – Lesné připravuje stavbu kostela

23. února 2016 Události Autor: Lucie Švestková

Začátkem příštího roku by v Brně – Lesné mohla začít výstavba kostela, který bude navazovat na stávající duchovní centrum. Zasvěcen bude brněnské rodačce popravené nacisty, blahoslavené Marii Restitutě Kafkové. Architektonický návrh dnes představil jeho autor Marek Štěpán.

Kruhový půdorys chrámu má symbolizovat nebe a věčnost nebo také společenství kolem stolu při Kristově poslední večeři. Ve vrchní části by po celém obvodu mělo být okno s různě barevnými částmi. „Zatím uvažujeme o duze, která by tam byla jako takový symbol smlouvy Božího lidu s Hospodinem po potopě světa, a přes které bude dopadat dovnitř velmi jemné odražené světlo, navozující v kostelní lodi velmi intimní a usebranou atmosféru,“ vysvětluje architekt Marek Štěpán s tím, že podoba chrámu bude minimalistická, výrazově jednoduchá a čitelná. „Barokní kostel byl takovým komiksovým příběhem. Když do něj člověk tehdy vstoupil, většinou neuměl číst, nebyl vzdělaný. Na těch sochách a obrazech mohl vidět, a někdo mu to mohl i ústně vysvětlit, celý ten příběh Starého a Nového Zákona. Dnes máme tolik dostupných informací, útočí na nás mnoho vizuálních i jiných vjemů, takže kostel by měl být prostorem ztišení, prostorem bez tohoto vizuálního smogu,“ dodává architekt. Věž vysoká 31 metrů bude stát samostatně a s kostelem má být propojená prosklenou chodbou vedoucí do jeho vrchní části. Na vrchol věže autor umístil vyhlídku a zvonohru.

Aby výstavba mohla začít, čeká se na změnu územního rozhodnutí a vyřízení stavebního povolení. Veškeré finance shání farnost prostřednictvím darů a sbírek. „Je to možná deset tisíc lidí z celé republiky, kteří nás někdy podpořili, mnozí z nich opakovaně, někteří třeba už dvacetkrát. Sbírali jsme také valuty, jimž končila platnost v době, kdy se v řadě zemí zavádělo euro. Potom jsme sbírali propadlé desetníky, dvacetníky, padesátníky nebo papírové dvaceti- a padesátikoruny,“ popisuje místní farář Pavel Hověz. K dispozici má zatím přes 50 milionů korun, což jsou asi dvě třetiny z předpokládaných nákladů. Farnost je připravená vzít si případně úvěr.

Na Lesné se o kostele mluvilo od konce 60. let. "Pamatuji si, že tam pokulhávala občanská vybavenost. Duchovní zázemí scházelo úplně," řekl pamětník Václav Benda. V roce 2004 se jako první krok na cestě k plnohodnotnému chrámu otevřelo Duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty.