Evropští biskupové východních ritů na Velehradě

25. června 2007 Události Autor: Filip Breindl

Ke slavení východní katolické liturgie je na Velehrad a do Křtin u Brna zvána i široká veřejnost.

Do Česka zamířily tři desítky východních katolických biskupů z celé Evropy, včetně například biskupa Milana Šašika z Ukrajiny nebo Jana Sergiusze Gajeka z Běloruska. Smyslem setkání na Velehradě je návrat k původním křesťanským kořenům Evropy a vyjádření jednoty s Apoštolským stolcem. Svaté liturgie budou evropští východní hierarchové slavit v pondělí 25. června v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě a  v úterý v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách – vždy od 18 hodin.
Záštitu nad setkáním převzal řeckokatolický exarcha Ladislav Hučko. Proglasu řekl, že akce může být přínosná pro místní věřící, kteří se převážně hlásí k západnímu latinskému ritu. Díky přítomnosti biskupů si budou moci uvědomit společenství s věřícími východních obřadů i bohatství katolických tradic, uvedl biskup Hučko.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony