Dohoda o spolupráci slovenských katolických médií

14. května 2007 Události Autor: Martin Holík

V Rajeckej Lesnej pri slávení 41. Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, 12. mája 2007 byla podepsána Dohoda o vzájemnej spolupráci slovenských katolíckych médií.

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Katolíckymi novinami, Rádiom Lumen, Tv Lux a TK KBS:

"Cirkev by sa cítila vinnou pred Bohom, keby nevyužila tieto veľmi účinné prostriedky, ktoré ľudský rozum neustále zdokonaľuje" - napísal pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi. Ján Pavol II. rozšíril tento pohľad v Apoštolskom liste Rýchly rozvoj. Napísal, že "Cirkev nie je vyzvaná len na to, aby médiá využívala na šírenie evanjelia, ale viac než kedykoľvek predtým i na to, aby spásne posolstvo integrovala do "novej kultúry", ktorú tieto vplyvné komunikačné prostriedky vytvárajú a šíria."
Vedomí si tohto poslania a zároveň povolania, ktorého sa nám v mediálnom pôsobení dostalo, chceme deklarovať potrebu a ochotu vzájomnej úzkej spolupráce medzi našimi médiami. Naša spolupráca na poli výroby programov, vysielania, vzájomnej propagácie i vzdelávania pracovníkov pomôže k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je budovanie mostov dialógu a podpory kresťanských hodnôt so zvláštnym zameraním na kultúru života.

Podpísali:
Za Katolícke noviny - šéfredaktor Marián Gavenda
Za Rádio LUMEN - generálny riaditeľ Juraj Spuchľák
Za TV LUX - riaditeľ Jozef Kováčik
Za TK KBS - riaditeľ Jozef Kováčik

V Rajeckej Lesnej pri slávení 41. Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, 12. máj 2007.

Zdroj: TK KBS


Takovou deklaraci například Katolický týdeník, tiskové středisko ČBK, Proglas a Tv Noe nemají; bude dobré bratry Slováky napodobit. Nicméně spolupráce zmíněných českých subjektů je i tak na dobré úrovni.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony