Deset věznic v Česku participuje na proměně životů vězňů pomocí biblických textů

Deset věznic v Česku participuje na proměně životů vězňů pomocí biblických textů
13. dubna 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Změnit způsob života vězňů na základě poznání a studia Markova evangelia se několik let v Česku snaží projekt Mezinárodního vězeňského společenství s názvem Vězňova cesta. Výzkum na devíti stech respondentech ve Spojených státech podle koordinátora P. Františka Marka Míčka O.Praem ukázal, že vede jedince k pozitivní vnitřní změně, snižuje riziko agresivního chování, snižuje výskyt depresí i úzkostí a vede k proměně atmosféry na oddělení. 

Setkání aktuálně probíhají v deseti věznicích v Česku a je o ně veliký zájem, zejména u žen v nápravném zařízení ve Světlé nad Sázavou. „Během osmi setkání se interaktivní formou vypráví Markovo evangelium. Ptáme se, jak to na účastníky působí, co si o jednotlivých pasážích myslí. Také se pouští videa z věznic na Novém Zélandě a v Austrálii, na nich mluví ti, co díky programu našli víru,“ vysvětluje P. Mgr. František Marek Míček, O.Praem. Organizace Prison Fellowship International, kterého je Mezinárodní vězeňské společenství součástí, zajišťuje materiály ke kurzu pro odsouzené, detailní příručku pro vedoucí a příručku k logistice programu pro koordinátory programu. Ten probíhá po celém světě a jeho efektivitu prokázal mimo jiné výzkum Baylorovy univerzity v Texasu v USA. „Účast v programu Vězňova cesta měřitelným způsobem zvýšila u vězňů motivaci k vnitřní změně (cestou hledání nového smyslu a směru v životě navzdory trestní minulosti a uvěznění) a dále zvyšuje motivaci k budování pozitivních charakterových vlastností. Program u účastníků rovněž snížil negativní emoce a riziko agresivního chování. Takovéto změny v postojích a vnitřním přesvědčení výzkumníci vnímali jako klíčové ukazatele hodnocení úspěšnosti nápravy vězňů,“ přiblížil Proglasu P. Míček.

Záznam rozhovoru, v kterém se koordinátor projektu Vězňova cesta a zástupce ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství dotkl i jeho prožitku slavení Velikonoc s vězni, je k dispozici na odkazu níže.