Den slovanských věrozvěstů a jeho očekávané události

Den slovanských věrozvěstů a jeho očekávané události
5. července 2022 Události Autor: Jana Kuklová

Přinášíme přehled očekávaných událostí v úterý 5. července:

Velehrad hostí 23. ročník Dnů lidí dobré vůle. Poutní bohoslužbu v prostoru před bazilikou bude celebrovat kardinál Michael Czerny.

Mše svatá za přítomnosti českých a moravských biskupů se uskuteční odpoledne na slovanském hradišti v Mikulčicích na cyrilometodějské pouti.

Řeholnice a řeholníci se o dnešním svátku Cyrila a Metoděje spojí v modlitbách za našeho
premiéra a vládu. Napsali to v otevřeném dopise, v němž také děkuji za nasazení, kterým
oceňují snahu o ukotvenost v křesťanských hodnotách. Každý, komu není správa země
lhostejná, se může k modlitbě přidat.

Některá města a obce na Moravě vyvěsí moravskou vlajku. Letos jde nejen o připomínku
slovanských věrozvěstů a patronů Moravy, svatých Cyrila a Metoděje, ale také o odkaz na
výročí 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech.

V piaristickém chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli zazní mimořádné provedení
scénického oratoria Jana Zástěry nazvané Nadechnutí věčnosti. Uskuteční se k poctě svaté
Ludmily v den Svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který před 1140 lety
první českou světici pokřtil. Vystoupí mimo jiné Soňa Červená, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí dirigent Jan Zástěra. 

Ve svatovítské katedrále v Praze začíná 11. ročník festivalu Svatovítské varhanní večery.
Na úvodním koncertu se představí titulární varhaník pařížské katedrály Notre-Dame Philippe Lefebvre.

Tematická prohlídka s průvodcem zavede v Turnově na Semilsku návštěvníky do synagogy, bývalé židovské čtvrti a na židovský hřbitov.

Spolek přátel betlémů pořádá v Třešti dvacátý ročník Dřevořezání. Během dvoudenní akce
si může vyzkoušet vyřezávání i veřejnost, otevřená bude také stálá expozice betlémů.
A pátým dnem pokračuje 56. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.