Českoněmecké pohraničí zpestří Evropský festival duchovní hudby

Českoněmecké pohraničí zpestří Evropský festival duchovní hudby
17. května 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Koncert souboru En Arché v Klenčí pod Čerchovem zahájil Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Nesoutěžní setkání pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa ale i dalších evropských zemí bude svými uměleckými výkony obohacovat téměř tři týdny jihozápad země.  

„Hlavním cílem festivalu je sbližování: především regionů Šumavy a Bavorského lesa, tedy lidí, kteří zde žijí. Také máme snahu o určitý přesah k hudebně kulturním hodnotám, které tyto dva národy v pohraničí spojovaly. V neposlední řadě chceme přispět k znovuobjevování církevních staveb a jednotlivých kostelů na bázi festivalových vystoupení jak při koncertech tak bohoslužbách,“ představil Proglasu záměr projektu jeho dramaturg Vít Aschenbrenner. Festival založil roku 1997 Spolek pro vokální a komorní hudbu a zároveň sbor Laetitia. Ten nabídne svůj příspěvek ke zvýšení kulturní atraktivity oblasti vystoupením v klatovském kostele sv. Martina na Hůrce v sobotu 25. května. „Součástí festivalu bude i zítřejší (v sobotu 18. 5.) vystoupení pražského souboru En Arché při koncertě i mši svaté u příležitosti patrocinia kapucínského kláštera sv. Felixe v Sušici," poznamenal Aschenbrenner a dodal, že od roku 2008 organizaci festivalu zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů.

foto: Eva Hajšmanová/ EFDH 2018

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony