Červeně nasvícené stavby v Česku připomněly pronásledování věřících

Červeně nasvícené stavby v Česku připomněly pronásledování věřících
28. listopadu 2018 Události Autor: Hana Kašpárková

Červeně nasvícené budovy nebo pochody se svícemi připomněly po celé republice lidi trpící pro svou víru. Zviditelnit a připomenout problematiku pronásledování kvůli víře si klade za cíl iniciativa Red Wednesday, tedy Červená středa, do které se Česko zapojilo vůbec poprvé.

Na řadě míst v republice se konaly přednášky, modlitby nebo happeningy, do kterých se zapojily města, veřejnost i církve. Hlavní program proběhl v pražském Karolinu konferencí o Úloze náboženství a církví ve společnosti, při níž byla představena zpráva o náboženské svobodě ve světě. Uskutečnila také křesťansko-židovská modlitba. V rámci iniciativy byly také na mnoha místech symbolicky červeným světlem nasvícené budovy. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš o iniciativě řekl:

 

 

Akci pořádala Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Konfederace židovských obcí. Petr Jan Vinš sdělil také více o historii iniciativy.

Jak se problematika dotýká Čechů, řekl Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony