Buďte věrní svému poslání, vzkazuje papež misionářům. Jejich jarní setkání nebude

Buďte věrní svému poslání, vzkazuje papež misionářům. Jejich jarní setkání nebude
21. května 2020 Události Autor: Eva Svobodová

Papež František dnes vydal poselství k zástupcům Papežských misijních děl z celého světa, kteří se v těchto dnech měli sejít v Římě na svém každoročním zasedání. Z důvodu epidemie koronaviru bylo setkání zrušeno.

Jak sdělil národní ředitel Papežských misijních děl ČR Leoš Halbrštát, letošní zasedání se nebude konat ani online pomocí videokonference. Místo toho se na základě již zaslaných dokumentů vyjádří každý účastník písemně a odpoví na tyto podklady do 2. června letošního roku. Dále uvedl, že náplní každého plenárního zasedání Papežských misijních děl je schvalování financí pro jednotlivé projekty, přičemž letos se bude také navíc hodnotit loňský mimořádný misijní měsíc říjen 2019 a výstupy z něj.

V úvodu zmíněného listu, jejž papež při této příležitosti dnes zveřejnil, se František zamýšlí nad slavností Nanebevstoupení Páně, kterou si církev v tento den připomíná, a tím, jak Ježíš apoštolům po svém odchodu přislíbil pomoc v podobě Ducha Svatého. Dále se František vrací k některým myšlenkám své apoštolské exhortace Evangelii gaudium a jmenuje důležité rysy, které by podle něj mělo misijní působení mít: přitažlivost, vděčnost a nezaslouženost, jelikož „misionářskou horlivost nelze vyzískat rozumovou úvahou či výpočtem“ a také pokoru. Skutečná misie podle Františka usnadňuje a nekomplikuje zbytečnou zátěží již tak nelehký lidský úděl, ani „nevnucuje složitou a namáhavou výchovu, aby člověk mohl zakoušet to, co Pán přitom daruje s takovou lehkostí“. K znakům pravé misie patří také snaha přiblížit se životu druhého - i Ježíš totiž poprvé oslovil apoštoly na břehu jezera, když lovili ryby - a stavění chudých a slabých na přední místo.

Dále papež předestírá budoucí směry, kterými by se křesťanské misie měly vydat, a vypočítává nebezpečí, na něž mohou po cestě narážet. Na prvním místě je to sebevztažnost, kdy se různé organizace v církvi či jednotlivci začnou starat především o „vlastní propagaci a o to, aby jejich aktivity ocenila veřejnost.“ Misie a jiné církevní projekty by také neměly dospět do stádia, kdy podlehnou elitářství, zálibě v napomínání druhých spíše než službě jim, ani nesmějí přílišným teoretizováním ztrácet kontakt s realitou. František je také varoval před zakládáním si na vlastní „funkčnosti“, než aby se raději „spolehly na Kristovu milost.“

František zdůraznil, že Papežská misijní díla jsou něčím zcela jiným než nevládní neziskové organizace a nesmějí podlehnout pokušení obracet se primárně na možné velké dárce. Ve své závěrečné výzvě se papež opřel o známý výrok svatého Ignáce z Loyoly: „Dělejte svou práci tak, jako by vše záviselo na vás, za vědomí, že ve skutečnosti vše závisí na Bohu.

 

NyníPísně
Píseň: O, bosanske gore snježne (2020); Interpret: Imamović Damir; Album: Imamović Damir: Singer Of Tales
16:55Oktáva
17:55Myšlenka na den
18:00Mše svatá
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony