25. únor 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

25. únor 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
27. února 2012 Události Autor: Jana Beránková

patřil slavnostní bohoslužbě, kterou arcibiskup pražský a metropolita český kardinál Dominik Duka OP, sloužil za  církev v naší vlasti i ve světě a za papeže Benedikta XVI. Koncelebrovali čeští a moravští biskupové, diecézní, diecézní a řeholní kněží. Přítomni byli rovněž představitelé katolické církve a zástupci ostatních církví a náboženských společností, také významné osobnosti z kulturního a politického života.

Přítomné ve svatovítské katedrále pozdravil a spolubratra v kardinálské službě uvítal kardinál Miloslav Vlk.  Považuje za zvlášť významné, že papež poctil druhou kardinálskou hodností věřící v České republice právě před očekávaným velkým Cyrilometodějským výročím.

Při slavnostní liturgii byla uvedena Missa solemnis Zdeňka Pololáníka. Hudební program byl vskutku velkolepý.

Zpěv litanií: Schola Římskokatolické farnosti sv. Jana a Pavla v Místku (pod vedením Jana Strakoše), Žesťové kvarteto Ústřední hudby AČR (umělecký vedoucí Roman Hanzlík, kantor: Petr David).

Sbory: Pěvecký sbor Lumír Brno, Mátlův akademický sbor Brno (sbormistr Lukáš Kozubík), Virtuosi di Mikulov (sbormistryně Zuzana Kadlčíková Pirnerová), Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec, Katedrální sbor Cantores Gradecenses, Pražský katedrální sbor, Filharmonie Hradec Králové. Varhany Josef Kšice, regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové

Odborná hudební spolupráce Lukáš Petřvalský. Všem hudebníkům patří velký dík.

                      

Kardinál Dominik Duka OP, nejprve poděkoval za všechna blahopřání.

Ze všech úkolů, které ho čekají, vyzvedl zejména pastoraci rodin, které mají nezastupitelnou úlohu pro národ a stát. Jako další významný bod pak vidí novou evangelizaci.  (audio MP3)novou evangelizaci.

Při obřadu byla v presbytáři vystavena relikvie lebka sv. Vojtěcha. 

                       

V obětním průvodu přinášeli zástupci Papežských misijních děl kromě chleba, vína a vody také velké perníkové srdce s citátem papeže Benedikta XVI.: Misie jsou věcí lásky". Děti doprovázející obětní průvod byly vždy po dvou oblečeny jako zástupci jednotlivých světadílů a přinášeli hořící svíce a další misijní symboly v barvách kontinentů. Byl to výraz skutečnosti, že kardinálská hodnost spojuje arcibiskupa Dominika Duku ještě úžeji se Svatým otcem i církví po celém světě.

          

Na závěr slavnostní bohoslužby zazněly tři pozdravy a přání pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi OP. Apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza připomněl radost, s jakou o svátku Zjevení Páně vyslechl zprávu o kardinálském jmenová. V případě pražského arcibiskupa je to i znamení úcty, kterou chová papež Benedikt XVI. k českému národu. A navíc tak učinil v "Roce víry", který vyhlásil.

Předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v pozdravu připomněla, jak osudy katedrály a jejích významných arcibiskupů a kardinálů vždy souzněly s osudem českého národa. Poděkovala Mons. Dukovi za ochotu podílet se na řešení problémů občanského a veřejného života.

Generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík řekl, že vyznamenání, kterého se panu kardinálovi kardinálským jmenováním dostalo, se týká všech věřících v ČR. A za to patří Svatému otci dík. Ujistil pana kardinála, že věřící pražské arcidiecéze ho budou věrně provázet v jeho službě.

Fotografie: Štěpán Havlíček

 

 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony