Ostrava: Přednáška Akademie pro III. věk

Ostrava: Akademie pro třetí věk

Od 9 dopoledne. Téma: Německá katol. komunita na severní Moravě a ve Slezsku v 1.pol. 20.stol. na životním příběhu biskupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela. Přednáší Mons. Jan Larisch.

Hlavní rubrika: Moravskoslezský kraj
Rubriky: Moravskoslezský kraj
Datum: 11. dubna 2019
Místo: biskupství
Organizátor: KPC