Ostrava: Přednáška Akademie pro III. věk

Ostrava: Akademie pro třetí věk

Téma: Německá katolická komunita na severní Moravě a ve Slezsku v 1. pol. 20. stol. na životním příběhu biskupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela (150. výročí jeho narození). Přednáší Mons. ThLic. Jan Larisch, Th.D.