Svatý Vojtěch a kardinál Beran - dubnový komentář Dominika Duky

Svatý Vojtěch a kardinál Beran - dubnový komentář Dominika Duky

Pořad v souvislostech


Dominik Duka k návratu kardinála Berana do Prahy
Audioarchiv
21. dubna 2018 Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Návrat ostatků kardinála Josefa Berana do Prahy a také umístění sousoší svatého Vojtěcha do pražské katedrály glosuje v aktuálním Komentáři týdne současný pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Úvahu vysíláme tuto sobotu 21. dubna 2018 v 7.30 a 18.20, opakujeme v neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

Připomněl, že sousoší znázorňuje vedle Vojtěcha také jeho souputníky Radima a Radlu, "kteří prošli celou střední Evropou a pokračovali v nových podmínkách po zániku Velkomoravské říše v hlásání evangelia. Myslím, že nedoceňujeme tuto úlohu svatého Vojtěcha," poznamenal kardinál Duka, podle nějž se český národní patron spolu s císařem Otou III. a papežem Silvestrem II. významně podepsal na podobě Evropy přelomu prvního a druhého tisíciletí. Oprávněně tak lze podle pražského arcibiskupa pokládat svatého Vojtěcha za v tehdejších poměrech muže světového rozměru. Za důležité atributy jeho svatosti pokládá vzdělanost, nejen formální, vytrvalost a statečnost. "Je zapotřebí, abychom v odkazu svatého Vojtěcha si uvědomili, jak důležitá je rozvážnost, ale i opravdová odvaha, kterou svatý Vojtěch opravdu měl," uvedl kardinál.

Ve svém komentáři navazuje úvahou o návratu o ostatcích kardinála Josefa Berana a připomíná dobové okolnosti jeho života - protikatolické tendence první republiky, nacistickou okupaci, během níž kněz Beran skončil v koncentračním táboře, a nástup komunistické totality. "Tak jako svatý Vojtěch i kardinál Beran zůstal nepochopen. Byl kritizován zleva, byl kritizován zprava, ale vytrvával na svém postoji: není možné kolaborovat s komunistickou diktaturou. Není možné učinit slib věrnosti tomuto režimu. Myslím, že i naše církev bude muset hlouběji studovat skutečnosti a hledat odpovědi," míní pražský arcibiskup, který zmiňuje, že v kardinálu Beranovi spatřuje svého spolubratra z dominikánské rodiny, bratra Tomáše, člena třetího řádu sv. Dominika. "Jsem rád, že jsem mohl uvítat svatého Vojtěcha i primase českého, arcibiskupa pražského, kardinála Josefa Berana, bratra Tomáše, v jeho a naší katedrále. Věřím, že jeho přítomnost bude stálou výzvou a často i napomenutím nejenom pro mě jako jeho nástupce, ale i pro naše kněze, věřící a můžeme říci, pro náš národ," uzavírá kardinál Duka.  

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony