Pouť Rytířů Neposkvrněné na Cvilíně

Pouť Rytířů Neposkvrněné na Cvilíně
V sobotu 11. srpna se na Cvilíně u Krnova koná pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty. V 11 hodin začne pouť křížovou cestou, v pravé poledne bude pokračovat mší svatou a po přestávce na občerstvení a vzájemném setkání poutníků bude ve 14.30 následovat přednáška PhDr. Radomíra Malého s názvem „Zjevení Panny Marie ve Fatimě ve vztahu k dějinám 20. století“.

Poutě na Cvilíně mají již dlouhou tradici, ty, jichž se účastní rytíři Neposkvrněné sice mnohem kratší, přesto se však na nich sjíždějí lidé z různých koutů republiky. "Touto akcí chceme uctít našeho světce sv. Maxmiliána Kolbeho, jehož 30. výročí blahořečení si letos připomínáme. Na posvátném místě chceme také opět svěřit své životy do rukou naší Paní, Panny Marie, aby nás vedla bezpečnou cestou ke Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu," píše se na webu immaculata.minorite.cz

(Převzato z webu DOO - Mgr. Siuda)

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony