Farní Charita Starý Knín podporuje vzdělávání svých pracovníků

Farní Charita Starý Knín podporuje vzdělávání svých pracovníků

Tuto sobotu 26. dubna v 17 hodin uslyšíte rozhovor s vedoucí odboru vzdělávání při Farní Charitě Starý Knín, Ing. Miroslavou Šašmovou. Hovořit bude o projektu s názvem „Vzdělávání pracovníků Farní Charity Starý Knín“, jehož cílem je podpořit zaměstnanost sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a nabídnout služby v oblasti sociální práce.

V rámci operačního programu Rozvoje lidských zdrojů byla z fondu EU poskytnuta dotace na program „Vzdělávání pracovníků FCH Starý Knín“, ve výši bezmála 2,5 mil. Kč. Pro Farní Charitu to znamená možnost zajistit pro všechny své pracovníky v pečovatelské/asistenční službě, z nichž většina vystudovala původně zcela jinou profesi, adekvátní vzdělání se zaměřením na sociální problematiku. Projekt byl zahájen 1. března 2006 a byl ukončen 29. února 2008. Vyrobilo studio Kristián Praha, slovem provází Jana Beránková.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony