Velehrad hostí konferenci připomínající události před 30 lety

Velehrad hostí konferenci připomínající události před 30 lety
11. června 2015 Události Autor: Lucie Švestková

Na Velehradě dnes začala dvoudenní mezinárodní konference „Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru“. Věnovaná je památné pouti k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, která před 30 lety otřásla komunistickým režimem.

Pouti se měl tehdy zúčastnit i papež Jan Pavel II., ale komunisté mu nepovolili vstup do země a rozhodli se slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Čtvrt milionu převážně mladých lidí, povzbuzených papežovou výzvou „Nebojte se!“, vypískalo komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.

Konferenci pořádá Ústav pro studium totalitních režimů a účastní se jí jak tuzemští akademici, tak vědci z Polska, Slovenska nebo Ruska. „Je zamýšlená pro širokou sympatizující veřejnost, pro pamětníky té akce roku 1985 a pro studentskou mládež. Oslovili jsme fakulty katolické, teologické a jiné školy,“ řekla Proglasu spoluorganizátorka akce Markéta Doležalová.

Čestným hostem je kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem. „Je osobností dosti významnou pro rozvoj církve v období komunismu a hlavně v období normalizace, protože měl možnost světit skrytě, beze svědků, české zájemce o kněžství připravené v rámci možností skrytou církví a řády, zejména salesiáni to byli. A my jsme teď vyzvali některé jím vysvěcené kněze, aby se účastnili. Udává se, že vysvětil přes 60 těchto kněží,“ dodala Doležalová s tím, že se na konferenci uskuteční také neformální setkání s otcem kardinálem.

Zároveň byla zahájena také výstava se stejným názvem jako konference. V kapli Cyrilka na Velehradě ji bude možné zhlédnout do 31. srpna.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony