V Litoměřicích byl zřízen Diecézní církevní soud

5. ledna 2015 Události Autor: Petr Pospíšil

Litoměřická diecéze má od letošního roku svůj soud. Při kanonické instalaci složilo šest členů litoměřického církevního soudu na biskupské rezidenci do rukou biskupa Jana Baxanta své přísahy. Tímto aktem vznikl na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury Diecézní soud Diecéze litoměřické, který od 1. ledna může vyvíjet svou činnost.

Zřízením Diecézního soudu v Litoměřicích dojde k tzv. delimitaci jednotlivých kauz, tzn., že se bude zabývat těmi kauzami, kterými se zabýval Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské a které jsou v jurisdikci litoměřického diecézního soudu. Instalace soudu v konkrétním místě a zahájení výkonu právní praxe jsou v počátcích. „Informace o fungování toho soudu budou ještě upřesněny. V tuto chvíli nelze informovat podrobněji, protože je vše ještě v procesu a výstavbě. Litoměřický církevní soud funguje tak, jako ostatní církevní soudy, které už v naší republice jsou v ostatních diecézích, čili není to nic, co by nebylo známé“, řekl Proglasu jeden ze členů soudního grémia P. Martin Davídek.
 
Soudní grémium tvoří soudní vikář, zástupce soudního vikáře, soudce, ochránce spravedlnosti, obhájce svazku (manželského) a notář. Církevní soudy rozhodují spory ve věcech duchovních, porušování církevních zákonů a vzniklých na základě výkonu správní moci. Převážnou většinu projednávaných případů tvoří žádosti o přezkoumání platnosti či neplatnosti uzavřeného manželství. Odvolacím soudem je Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské.
 
Soustavu církevních soudů na území České biskupské konference v současné době tvoří:

Metropolitní soud v Praze (pro Arcidiecézi pražskou, Diecézi českobudějovickou a Apoštolský exarchát řeckokatolický v České republice),
Diecézní soud v Hradci Králové,
Diecézní soud v Plzni,
Diecézní soud v Litoměřicích,
Interdiecézní soud v Olomouci (pro Arcidiecézi olomouckou a Diecézi ostravsko-opavskou),
Diecézní soud v Brně.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony