Světlo z Betléma

25. listopadu 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

V jeskyni Narození Páně v Betlémě dnes hoří Betlémské světlo pokoje. Každoroční akci pořádá zemské studio veřejnoprávního rozhlasu v Horním Rakousku. Skauti a další děti pak plamínek během Vánoc rozšíří do 25 evropských států včetně Česka. Podle tradice pověřují organizátoři zapálením betlémského světla jednoho rakouského školáka.

Tentokrát padla volba na školu v Altenbergu u Lince, která se už několik let zapojuje do roznášení betlémského světla a souběžné dobročinné sbírky. Škola nominovala jedenáctiletou Marlene Irndorferovou za to, že dokáže řešit problémy spolužáků, ačkoli sama po úmrtí svého otce neprožívá lehké období. Marlene je ve Svaté zemi už od soboty, doprovodily ji tam další čtyři stovky rakouských poutníků.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonata G dur pro flétnu a basso continuo - Allegro; Autor: Čart Jiří; Sóla: Ambrosi Michaela - flétna
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony