Papež jmenoval P. Jana Balíka konzultorem vatikánského Dikasteria pro laiky, rodinu a život

8. října 2018 Události Autor: Jana Lokajová

"To jmenování je potřeba chápat jako projev toho, že si v Římě velice váží způsobu pastorace mládeže v České republice," reagoval na své jmenování bývalý ředitel Sekce pro mládež při ČBK P. Jan Balík. Papež František jmenoval také 23 členů tohoto dikasteria.

Balíka jmenoval Svatý otec z titulu zakladatele mládežnické pastorace v České republice. Dalšími konzultanty jsou někteří členové vatikánských úřadů, jako Mons. Matteo Visoili, podsekretář Kongregace pro nauku víry, Mons. Pierangelo Sequeri, předseda Papežského teologického institutu Jana Pavla II., nebo Mons. Robert W. Oliver, sekretář Papežské komise pro ochranu nezletilých.

Jako konzultant bude P. Balík přinášet pravidelné zprávy i vlastní pohled na problematiku, kterou se bude dikasterium zabývat. Podle svých slov chce zodpovědně reprezentovat hlas České republiky a východní Evropy. „Já sám jsem trochu zvědavý, co vše to bude obnášet,“ řekl Proglasu.

„Je potřeba jasně říct, že to je určité uznání všech těch, kteří u nás v pastoraci mládeže pracují. To neznamená, že je to dostatečné. To neznamená, že jsme schopni k Pánu Bohu dovést všechny mladé, to dobře víme. Ale že se tady za ta léta po revoluci v roce 1989 formuje určitá kvalitní skupina dnes už tedy dospělých lidí a rodin, to asi všichni vidíme.“ Pastorace mládeže je v tuzemsku postavena na stálé snaze o společenství, o spolupráci a zapojení mladých lidí coby dobrovolníků. V pětiletých odstupech se konají Fóra mládeže, tedy prostor pro mladé, kdy mohou přednášet své návrhy a požadavky, kterým naslouchají biskupové a další zodpovědní v pastoraci.

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Officium vespertinum - Psalmus138; Autor: Michna z Otradovic  Adam Václav; Dirigent: Hugo Robert; Soubor: Capella Regia
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Všimli jsme si
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony