Papež František se setká s patriarchou bulharské pravoslavné církve

Papež navštíví Bulharsko a Severní Makedonii
3. května 2019 Události Autor: Ondřej Šimeček

„Mám radost, že se budu moci sejít s Jeho Svatostí patriarchou a Svatým synodem bulharské pravoslavné církve. Společně projevíme vůli následovat Pána Ježíše na cestě bratrského společenství mezi všemi křesťany,“ řekl ve svém video pozdravu Papež František, kterým se obrací na obyvatele navštívené země.

Svatý otec v neděli zahájí návštěvu Bulharska. Během ní chce připomenout diplomatické působení papeže Jana XXIII. Cesta se koná pod titulem encykliky Pacem in terris – mír na zemi. František také navštíví Severní Makedonii.

„Vaše země je domovem svědků víry od doby, kdy tam svatí bratři Cyril a Metoděj zaseli evangelium: plodná setba, která přinesla hojné ovoce i v těžkých dobách minulého století. Svatý Jan Pavel II. to často opakoval a tolik činil pro to, aby Evropa znovu objevila Kristovu osvobozující moc a mohla dýchat oběma plícemi,“ řekl dále papež František

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony