Joel Ruml potvrzen v předsednictví Ekumenické rady církví

Joel Ruml potvrzen v předsednictví Ekumenické rady církví
1. prosince 2011 Události Autor: Ondřej Mléčka

Ve středu 30.listopadu 2011 se v Praze uskutečnilo 8.Valné shromáždění Ekumenické rady církví.

Zasedání se konalo v prostorách kláštera kapucínů v Praze. Účastnili se jej zástupci všech členů Ekumenické rady církví  a také hosté z Římskokatolické církve a Církve adventistů sedmého dne.

Kromě tradičních bodů programu jako schvalování hospodaření, rozpočtu a aktivit Řídícího výboru v příštím roce se na zasedání konala volba předsednictva ERC na další dva roky. Ve funkci předsedy rady byl potvrzen Joel Ruml (Českobratrská církev evangelická), místopředsedy zůstanou i nadále Daniel Fajfr (Církev bratrská) a Dušan Hejbal (Starokatolická církev).

Důležitým bodem jednání byl i blok s názvem Kam kráčíš ekumeno? „Tento blok byl vyústěním tříleté práce komise pro ekumenismus a směřování Ekumenické rady církví. Jednalo se hlavně zachycení spolupráce církví. Blok byl inspirován želivskými tezemi, což je ideová deklarace ekumenické spolupráce mezi církvemi ERC,“ přiblížila tisková mluvčí ERC Sandra Zálabová. Se svými příspěvky zde vystoupil emeritní předseda rady Pavel Černý, pražský biskup Církve československé husitské David Tonzar a metropolita Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku, vladyka Kryštof.

Ekumenická rada církví sdružuje křesťany z 11 církví, jejím vrcholným orgánem je valné shromáždění, které se koná zpravidla jedenkrát ročně.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony