Fond PULS slaví první narozeniny

Fond PULS slaví první narozeniny
10. září 2018 Události Autor: Hana Strašáková

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze čítá po roce svého působení přes dva tisíce zaregistrovaných dárců, kteří k dnešnímu dni shromáždili na tři miliony korun. "Děkuji všem, kdo se chtějí stát součástí velké rodiny malých dárců," děkoval dnes ve svém sídle na Petrově biskup Vojtěch Cikrle všem přispěvatelům.

Výtěžek z fondu, který je mezi diecézemi unikátní, poputuje na podporu kněží, technické a ekonomické agendy farností a na jeden vybraný projekt pro brněnskou diecézi. Letos nově všichni donátoři budou moci hlasovat, který diecézní projekt fond PULS podpoří. Na výběr mají ze tří možností: podpora vstupu do škol, podpora duchovní služby v nemocnicích, nebo seminář o proměně farnosti pro členy pastoračních rad a pro kněze.  Nejvýraznějším dárcem je prozatím brněnské děkanství, které od začátku roku darovalo přes jeden milion korun.

"Smyslem projektu je mimo jiné naučit se nést odpovědnost za život církve. Tímto jsme vyzvali farníky ke spolupráci," dodal biskupský delegát a správce PULSu Pavel Kafka. Ten osobně navštěvuje farnosti, kde jsou zaregistrovaní donátoři, a společně diskutují o činnosti fondu. Donátoři se v jednotlivých farnostech spojují i díky společným výletům a akcím na podporu projektu. Stejně jako loni se všichni donátoři mohou těšit na společné setkání.

Jako poděkování všem donátorům slouží otec Pavel Kafka každé první úterý v měsíci od 8:30 v kostele sv. Máří Magdalémy v Brně. V neděli 23. září bude ve všech kostelích brněnské diecéze sbírka na podporu fondu PULS.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony