Dominikánky a školské sestry na mezinárodních jednáních

Dominikánky a školské sestry na mezinárodních jednáních
17. května 2019 Události Autor: Filip Breindl

České sestry dominikánky se podílejí na činnosti mezinárodního uskupení, jehož generální shromáždění právě probíhá v Římě. Do společenství patří skoro 150 ženských dominikánských kongregací z více než stovky zemí. Současně se v Maďarsku koná setkání představených sedmi kongregací odvozených od Kanovniček svatého Augustina řehole Notre Dame. 

Rokují především o výzvách, které současná doba přináší řeholnicím působícím ve školství. Generální představená Školských sester de Notre Dame Anežka Bednářová Proglasu popsala, že předmětem jedné z debat byla otázka, zda mají řeholnice zůstávat učitelkami, nebo číst znamení doby k jiné službě: "Sama to vnímám tak, že církevní školy v naší zemi mají velký vliv na to, jak budoucí generace budou žít. Jejich absolventi se potom často angažují nejen v církvi, ale i ve službě pro společnost. Myslím, že je důležité tento vliv takto zaměřit. To, co vkládáme do mladých lidí, není jen na pět let, ale je to na celý život a má to větší dosah než nějaké finanční investice," uvedla sestra Anežka z Maďarska.

Generální shromáždění Dominican Sisters International mimo jiné pověřilo českou dominikánku Marii Pavlínu Kašparovou, aby se stala delegátkou této instituce pro střední a východní Evropu. Podle další dominikánky Kristy Chládkové slouží toto setkání především k výměně zkušeností, kontaktů a obohacení o pohled jiných kontinentů: "Hodně mě zasáhlo svědectví sester z Venezuely, Konga, Nigérie, z Iráku ... Trošku to známe ze zpráv, ale když to slyšíte od konkrétních lidí, kteří v těch situacích žijí, je to hodně silné svědectví a dost to mění pohled člověka na svět," uvedla sestra Krista, která je také předsedkyní Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony