Bankéř Mario Draghi je novým členem Papežské akademie sociálních věd

Bankéř Mario Draghi je novým členem Papežské akademie sociálních věd
10. července 2020 Události Autor: Filip Breindl

Mezi dnes jmenovanými členy je také chilský sociolog Pedro Morandé Court a antropoložka z Nigérie Kokunre Eghafonaová.

Nejstarší ze jmenovovaných členů, dvaasedmdesátiletý italský ekonom  Mario Draghi do loňského roku vedl ústřední finanční instituci Evropské unie. Předtím byl guvernérem italské národní banky. Je autorem řady publikací a členem správní rady Institutu pro vyšší studium a skupiny třiceti (G30).

Pedro Morandé Court se specializuje na sociologii kultury, náboženství a rodiny se zvláštním zřetelem na latinskoamerický lid a jeho sociální historii. Publikoval řadu článků týkajících se rodinné a kulturní identity Latinské Ameriky.

Nigérijská antropoložka Kokunre Eghafonaová byla v letech 2012 - 2017 zodpovědná za udržitelný rozvoj v rámci sítě OSN pro udržitelné řešení. Je autorkou řady akademických publikací. Mezi její současné vědecké činnosti patří boj proti obchodování s lidmi v Nigérii.

Mezi stávajícími členy je také český ekonom a profesor na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Lubomír Mlčoch. Zapojuje se mimo jiné i do problematiky křesťanských sociálních etik. Je spoluautorem práce Pokoj a dobro z počátku 90. let, která se ve své době pokoušela o obnovu církve.  Do Papežské akademie sociálních věd jej v roce 2008 jmenoval Benedikt XVI.

Papežskou akademii společenských věd založil v lednu 1994 Jan Pavel II. Jde o autonomní organizací sídlící ve vatikánském Letohrádku Pia IV. Cílem akademie je podporovat studium a pokrok společenských věd. Počet akademiků kolísá mezi 20 a 40, nové kandidáty z celého světa vybírají stávající členové na základě jejich odbornosti a morální bezúhonnosti. Do funkce je následně jmenuje papež.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony