Živá paměť

27. února 2008 Všimli jsme si Autor: Marcela Kopecká

Pořad Všimli jsme si vám 29. února v 16 hodin nabídne svědectví o lidech, kteří v 70. letech minulého století přiznávali svou víru. Jejich výpovědi na podnět kardinála Tomáška nahrával Luboš Holoubek.

V sedmdesátých letech minulého století se pan Luboš Holoubek po dohodě s kardinálem Tomáškem rozhodl využít svých zkušeností redaktora Českého rozhlasu a nahrát svědectví mužů a žen, kteří zasvětili svůj život Bohu a službě Církvi. Vznikla tak rozsáhlá kolekce portrétů lidí, kteří se bez ohledu na těžkou situaci v letech válečných i v komunistické totalitě otevřeně přiznávali ke Kristu a žili skutečně křesťanským způsobem života. Tyto nahrávky jsou nyní součástí archivu olomouckého arcibiskupství a mohou sloužit jako cenný materiál historikům i všem zájemcům. Pořad Všimli jsme si, který bude věnován tomuto tématu připravila Marie Blažková.  Na Proglasu naladíte 29. února v 16 hodin.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony