Všimli jsme si: Ohlédnutí za Studentským Velehradem

26. dubna 2018 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Je to na tobě – takové motto provázelo o minulém víkendu setkání několika stovek vysokoškoláků na Velehradě. Tématu odpovědnosti se věnovali v modlitbě, při společném slavení eucharistie a v řadě přednášek a workshopů, připraven byl ale také společenský program, koncerty a příležitost k odpočinku. Za 14. Studentským Velehradem se ohlédneme v pořadu Všimli jsme si, který vysíláme tento pátek 27. dubna 2018 od 16 hodin, opakujeme v sobotu v 11.05.

Jaké výzvy a možnosti stojí před generací současných vysokoškoláků a lze tuto generaci obecně charakterizovat? Na Velehradě odpovídal například P. Marek Orko Vácha, autor knihy Nevyžádané rady mládeži, nebo další přítomní kněží Tomáš Halík či Vojtěch Kodet. Hovořili jsme i se samotnými účastníky, ptali se, jak je oslovuje zvolené téma a sami vnímají odpovědnost. Uslyšíte také úryvky z některých workshopů, například s modelkou Veronikou Kašákovou, která hovořila o překonávání psychických problémů a vyrůstání v dětském domově, nebo s P. Janem Regnerem o inspiraci Východem při křesťanské meditaci. Přiblížíme také výsledky průzkumu mezi dvěma tisíci účastníků loňského Celostátního setkání mládeže v Olomouci o tom, v jakém rodinném prostředí vyrostli, jaké mají zázemí pro svůj duchovní život, k jakým hodnotám se hlásí a také jak používají moderní informační technologie.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony