Všimli jsme si: Ohlédnutí za Studentským Velehradem

Všimli jsme si: Ohlédnutí za Studentským Velehradem

Pořad v souvislostech


Ohlédnutí za Studentským Velehradem
Budeme vysílat

Církev podruhé oslaví Světový den chudých
Všimli jsme si
Všimli jsme si
Vysílali jsme


Církev podruhé oslaví Světový den chudých

Církev podruhé oslaví Světový den chudých

Klimatické změny 2018
Audioarchiv
26. dubna 2018 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Je to na tobě – takové motto provázelo o minulém víkendu setkání několika stovek vysokoškoláků na Velehradě. Tématu odpovědnosti se věnovali v modlitbě, při společném slavení eucharistie a v řadě přednášek a workshopů, připraven byl ale také společenský program, koncerty a příležitost k odpočinku. Za 14. Studentským Velehradem se ohlédneme v pořadu Všimli jsme si, který vysíláme tento pátek 27. dubna 2018 od 16 hodin, opakujeme v sobotu v 11.05.

Jaké výzvy a možnosti stojí před generací současných vysokoškoláků a lze tuto generaci obecně charakterizovat? Na Velehradě odpovídal například P. Marek Orko Vácha, autor knihy Nevyžádané rady mládeži, nebo další přítomní kněží Tomáš Halík či Vojtěch Kodet. Hovořili jsme i se samotnými účastníky, ptali se, jak je oslovuje zvolené téma a sami vnímají odpovědnost. Uslyšíte také úryvky z některých workshopů, například s modelkou Veronikou Kašákovou, která hovořila o překonávání psychických problémů a vyrůstání v dětském domově, nebo s P. Janem Regnerem o inspiraci Východem při křesťanské meditaci. Přiblížíme také výsledky průzkumu mezi dvěma tisíci účastníků loňského Celostátního setkání mládeže v Olomouci o tom, v jakém rodinném prostředí vyrostli, jaké mají zázemí pro svůj duchovní život, k jakým hodnotám se hlásí a také jak používají moderní informační technologie.

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie C-dur op. 10 č. 4 (1773) G. 523 - Allegro; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Goritzki Johannes; Soubor: Německá komorní akademie Neuss
12:45Střípek poezie
12:50Hudební siesta -...
13:30Písničky k odpočinku
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Sváteční pohádka
14:38Písničky

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony