Všimli jsme si: Církev podruhé oslaví Světový den chudých

Všimli jsme si: Církev podruhé oslaví Světový den chudých

Pořad v souvislostech


Církev podruhé oslaví Světový den chudých
Budeme vysílat

Církev proti zneužívání I.
Církev proti zneužívání I.
Církev proti zneužívání II.
Vysílali jsme


Církev proti zneužívání I.

Únorový magazín

Únorový magazín
Audioarchiv
14. listopadu 2018 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Jedním z trvalých plodů předloňského jubilejního Roku Božího milosrdenství je každoroční připomínka Světového dne chudých, kterou papež František určil na předposlední neděli církevního roku. „V tento den má celé křesťanské společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost je příliš často pošlapávána,“ píše Papežská rada pro novou evangelizaci.

V pořadu Všimli jsme si představíme poselství papeže Františka k této neděli s podtitulem slov 34. žalmu "hle ubožák zavolal a Hospodin slyšel". S morálním teologem Jindřichem Šrajerem rozebereme, jak rozumět užívání pojmu chudoba v Písmu, jaké nemateriální formy může mít chudoba a jaká by na ni měla zaznít křesťanská odpověď. O chudobě v současné české společnosti budeme mluvit také se sociální analytičkou Charity ČR Martinou Veverkovou a zazní reportáž o lidech bez domova, jimž v Brně pomáhají členové komunity Sant´Egidio. Pořad Všimli jsme si vysíláme tento pátek 16. listopadu 2018 od 16 hodin, opakujeme v sobotu v 11.05.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony