Všimli jsme si: Červená středa a pronásledovaní křesťané dneška

29. listopadu 2018 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Poprvé v dopoledním termínu od 9 hodin se 30. listopadu 2018 přihlásí aktuální vydání cyklu Všimli jsme si. Ohlédne se za takzvanou Červenou středou, akcí přibližující křesťany pronásledované v současnosti, jejíž viditelnou součástí jsou červeným světlem ozářené kostely a další budovy. Téma perzekuce z náboženských důvodů otevřeme i v širších souvislostech:

Do studia přijdou k rozhovoru Filip Habrman z Diecézní charity Brno a fotograf Richard Bouda, kteří popíší situaci v Sinžáru, irácké oblasti postižené nedávným panováním teroristické skupiny Islámský stát, která mimo jiné cíleně vyhlazovala náboženskou komunitu jezídů. Hosté přiblíží, co komplikuje obnovu regionu a jaká pomoc se uskutečňuje z pomocí České republiky. Jejich vyprávění doplní předtočené příspěvky - o našem vztahu k pronásledovaným křesťanům ve světě uvažují biskup Václav Malý a poslanec Evropského parlamentu Pavel Svoboda, nad příčinami nynějšího antisemitismu zejména v západoevropských zemích se u příležitosti Červené středy zamýšlí Tomáš Kraus z Federace židovských obcí a zaznamenali jsme také výpověď původem iráckých křesťanů, snoubenců Mahera a Myrny, kteří si svůj nový domov budují ve Francii.

Pořad Všimli jsme si nově uslyšíte v premiéře v pátek dopoledne od 9 hodin a v reprízách v sobotu v 16.55 a v pondělí po půlnoci. Po odvysílání najdete záznam v audioarchivu našich webových stránek.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony