Všimli jsme si: 500 let reformace

Všimli jsme si: 500 let reformace
29. března 2017 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Historickým příčinám rozdělení západního křesťanství i současné spolupráci katolické církve se společenstvími luterské tradice se bude věnovat beseda u kulatého stolu věnovaná 500. výročí reformace.

Povede ji reverend Jaroslav Kratka, který pozval superintendenta Luterské církve augšpurského vyznání v ČR Mariána Čopa, jeho zástupce Davida Jurecha a historika Petra Hlaváčka, docenta Univerzity Karlovy se zaměřením na české dějiny. Budou se zabývat náboženskou situací v Evropě, z níž reformace vzešla, přiblíží některé osobnosti této epochy a popíší náboženské, politické a další důsledky tohoto vývoje. V druhé části se budou zabývat perspektivou vzájemných katolicko-luterských vztahů. Řeč bude například o účasti papeže Františka při loňském zahájení akcí k 500. výročí reformace ve švédském Lundu.  Pořad Všimli jsme si vysíláme v pátek 31. března 2017 od 16 hodin, opakujeme v sobotu v 11.05.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony