Všimli jsme si: 3 roky farnosti Brno-Lesná

18. února 2008 Všimli jsme si Autor: Milan Tesař

V pátek 22. února od 16.00 si v pořadu Všimli jsme si připomeneme tři roky od vzniku nejmladší brněnské farnosti. Naším hostem bude duchovní zprávce fanosti Brno-Lesná P. Mgr. Pavel Hověz.

Lesná, vybudovaná na zelené louce v 60. a 70. letech, patří mezi nejstarší brněnská sídliště. Kompaktní území s 20 000 obyvateli, s několika nákupními středisky, školami a s poliklinikou donedávna zcela postrádalo stálé duchovní centrum. I když místní věřící měli možnost navštěvovat nedělní bohoslužby ve víceúčelovém společenském sále, většina katolíků z Lesné vyhledávala kostely v sousedních čtvrtích či v centru Brna. Od začátku 90. let však místní věřící shromažďovali finance, až se jim podařilo uprostřed sídliště vybudovat nové duchovní centrum. Obyvatelé Lesné přijali strohou budovu za svou a od ledna 2005 zde začala oficiálně fungovat nová římskokatolická farnost.

P. Pavel Hověz se stal farářem na Lesné v listopadu 2005. Jeho cílem je vést farnost nejen po duchovní stránce, nýbrž posilovat v ní také společenskou dimenzi. Velmi brzy se tak součástí farního života stala nejrůznější setkání, návštěvy poutních míst, tábory pro děti, koncerty, divadelní představení apod. Řadu námětů pro péči o své farníky otec Pavel čerpá ze svého několikaletého působení v Německu. Jednou z těchto aktivit jsou například pravidelné knižní bazary.

V současné době stojí živá a rychle se rozvíjející mladá farnost před další křižovatkou. Protože duchovní centrum už stěží stačí jejím potřebám, je novým cílem vybudovat vedle současné budovy centra kostel. Před katolíky z Brna-Lesné tak stojí nelehký úkol: opět s pomocí příznivců z celé republiky shromáždit prostředky na vybudování důstojné sakrální stavby. Otec Hověz, původním vzděláním ekonom, patří k hlavním iniciátorům této myšlenky a sám neúnavně vymýšlí nové způsoby, jak potřebné finance získat.

Pořad o jedné z nejživějších a nejinspirativnějších brněnských farnosti Proglas odvysílá v pátek 22. února od 16.00 a v repríze v sobotu 23. února v 11.05.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony