Všimli jsme si 29. června 2007

Všimli jsme si 29. června 2007
26. června 2007 Všimli jsme si Autor: Marie Blažková

70 let řeckokatolické farnosti v Brně

Tématem Všimli jsme si o posledním červnovém pátku je 70 let řeckokatolické farnosti v Brně. O historii uniatské církve v českých zemích, významném jubileu brněnského společenství a pastoraci katolíků východního obřadu bude s děkanem Mons. Josefem Blaščákem hovořit Marie Blažková v pátek 29. června.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony