Sváteční Dopoledne s Proglasem - o konci války v klášteře a kněžích v Dachau

Sváteční Dopoledne s Proglasem - o konci války v klášteře a kněžích v Dachau

Pořad v souvislostech


Den vítězství
Budeme vysílat

Dopoledne s Proglasem
Dopoledne s Proglasem
Dopoledne s Proglasem
Vysílali jsme


Překonat úzkost

Mezinárodní den dětských obětí agrese

Mezinárodní den dětských obětí agrese
Audioarchiv

8. května prožíváme Den vítězství, připomínku porážky nacismu před 75 lety a konec bojů druhé světové války v Evropě. Ve svátečním dopoledni přineseme k tématu několik rozhovorů.

V živém vysílání přivítáme hlavního kaplana Armády České republiky Jaroslava Knichala, s nímž budeme mluvit o letošních připomínkách konce války v kulisách omezeného veřejného života kvůli pandemii koronaviru a také o nynější službě kaplanů mezi vojáky, kteří se podílejí na opatřeních nouzového stavu. Dále uslyšíte o tom, jak jarní dny roku 1945 prožívaly sestry Těšitelky v klášteře v Rajhradu u Brna - tehdejší představená Rosa Vůjtěchová nabídla Bohu svůj život za záchranu sester při postupu válečné fronty a v září 1945 zemřela - Těšitelky nyní usilují o její blahořečení. Přiblížíme také vězení stovek katolických kněží v koncentračním táboře Dachau, o němž bude hovořit P. Jan Larisch z Ostravy, autor životopisu loni beatifikovaného kněze Richarda Henkese, jenž právě v Dachau zahynul při ošetřování spoluvězňů nakažených tyfem.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony