Papežova kritika majetkové nerovnosti je oprávněná, říká ekonom Kupka

Ekonom Kupka o chudobě:
23. listopadu 2017 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

"Definovat chudobu je hodně obtížné, ale nepochybně se shodneme na tom, že vysoká chudoba, ať už je definovaná jakkoli, je pro toho člověka stresující a nepříjemný jev, kterého by se rád zbavil. Ostatní by mu měli pomoci," řekl v rozhovoru pro Radio Proglas hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka, člen rady Iustitia et pax České biskupské konference. Oslovili jsme ho v souvislosti se Světovým dnem chudých, který katolická církev oslavila uplynulou neděli.

Kupka poukázal na aspekty chudoby a bohatství, které nejsou měřitelné ekonomicky - jde například o přístup ke vzdělání, zdravotní péči či občanským svobodám, jehož nedostatek vytváří nemateriální chudobu, či naopak o hodnotu rodičovské péče o děti, která pomáhá rozvoji společnosti. "Bylo by dobré do našich úvah zahrnout tyto faktory, které nejsou tak snadno počitatelné. Jde o užitečné služby, které neprocházejí trhem," komentuje to Martin Kupka a připomíná, že neexistuje rovnítko mezi materiálním bohatstvím a pocitem štěstí. "Korelace mezi tím, kolik vyděláváte a zda jste šťastný, platí jen do určité míry. Pravda je, že pokud je ta společnost relativně velmi chudá, pokud řešíte, zda zítra budete mít co jíst, zda nezemřete na nějakou banální chorobu nebo vás nezastřelí, pak je to, že máte dodatečný dolar nebo deset dolarů, pro vás velký užitek. Ve chvíli, kdy už jste základně materiálně zabezpečení, další peníze váš pocit štěstí, bezpečí, uspokojení ze života tolik nezvyšují," popisuje Martin Kupka, podle něhož celá debata o chudobě musí probíhat napříč různými odbornostmi a nebýt jen záležitostí ekonomie.

Dotkli jsme se také otázky nespravedlivého rozdělení světového bohatství, které papež kritizuje ve svém poselství ke světovému dni. Martin Kupka uvedl, že určitá míra majetkové nerovnosti je v pořádku a souvisí například s pracovitostí daného člověka. "Fakt je ale ten, že část té prohlubující se nerovnosti je nepochybně nespravedlivá. Buď proto, že ti chudí byli postiženi něčím, co jim neumožňuje podílet se plně na bohatnutí té společnosti, anebo naopak ti, kteří vydělávají více než druzí, vydělávají tak díky tomu, že překračují překračují zákony, ať psané nebo nepsané. Určitě souhlasím s papežem Františkem, že velká chudoba je zlo a proti těm extrémním projevům chudoby a proti neřádstvům, které jedněm umožňují neoprávněně, nespravedlivě hromadit majetek a druhým neumožňují žít v důstojných podmínkách bez vlastního zavinění, je třeba se chovat přiměřeně," uvedl Kupka. Popsal také, že snaha bohatých zemí o vyrovnávání majetkových extrémů je v jejich zájmu, aby předcházely sociálním nepokojům či rozsáhlé ekonomické migraci. V rozhovoru, který odvysíláme v pátečním pořadu Všimli jsme si, odpovídá i na otázku, jak finanční a bankovnický sektor přihlíží k etickým otázkám spojeným s chudobou.

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony