Jen život z evangelia vytváří křesťanskou kulturu, zaznělo na Velehradě

Pořad v souvislostech


Ohlédnutí za velehradskými slavnostmi
Budeme vysílat

Církev proti zneužívání I.
Církev proti zneužívání I.
Církev proti zneužívání II.
Vysílali jsme


Církev proti zneužívání I.

Únorový magazín

Únorový magazín
Audioarchiv
5. července 2018 Všimli jsme si, Události Autor: Filip Breindl

Přes 50 tisíc poutníků zavítalo v těchto dnech na Velehrad, kde dvoudenní cyrilometodějské slavnosti vyvrcholily dopolední bohoslužbou, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. S přítomnými věřícími obnovil zasvěcení národa Panně Marii, k němuž došlo před 25 lety právě na Velehradě.

„Chceš jako Maria žít podle Božího slova, aby se vtělovalo do tvých skutků? Chceš jako Maria hledat dobro druhých? Chceš jako Maria přispět k povznesení naší kultury úctou ke každému člověku?“ ptal se kardinál Duka přítomných a třicet tisíc přítomných na otázky odpovídalo svým „Ano“. V závěrečné modlitbě tohoto obřadu pak pražský arcibiskup zasvětil Panně Marii a skrze ni Bohu celý národ, „aby v nás i skrze nás mohl budovat své království pravdy, spravedlnosti, lásky a pokoje.“

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner v kázání připomněl letošní sté jubileum republiky a uvedl, že podle něj se v nových dějinách země dobře nevyužily některé příležitosti. „Neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahánějí strach nejen tím, že roste politický vliv potomků diktátorů,“ uvedl moravský metropolita a dodal: "Pohled do dějin nám ukazuje, že nejlepší plody našeho národa vyrostly vždycky z evangelia, které bylo přijato do života, které bylo přeloženo do řeči skutků. Ani dnes nemůžeme udělat pro náš národ nic lepšího, než se nechat vést boží moudrostí. Falešné ideologie, nepoctiví populisté, třeba mezi politiky, ani ´šmejdi ́ mezi obchodníky nás nemohou zmást, když budeme moudře stavět na Božím slově. Jen život z evangelia vytváří křesťanskou kulturu. Kdo žije za každých okolností z evangelia, které nám přinesli svatí Cyril a Metoděj, ten dělá to nejdůležitější pro šťastnou budoucnost našich rodin, našeho státu i celé Evropy," prohlásil olomoucký arcibiskup Graubner. Zmínil také ekologické problémy. "Naše krátkozrakost nám dokonce brání uznat realitu oteplování a dělat kroky zodpovědné vůči přírodě. Zdá se, že dokud nám teče z kohoutků voda, jako by nás sucho nezajímalo. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nichž se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamýšlení nad podstatnými otázkami," řekl kazatel letošní velehradské pouti.  

V závěru poutní bohoslužby předala Česká biskupská konference svá ocenění několika osobnostem, například malířce Bedřišce Znojemské, knězi a hudebnímu skladateli Angeliku Zdeňku Mičkovi, dlouholetému českému velvyslanci ve Vatikánu Pavlu Vošalíkovi nebo dokumentaristům komunistických zločinů Luďku Navarovi a Miroslavu Kasáčkovi. Pořadatelé velehradských Dnů lidí dobré vůle oznámili, že návštěvníci včerejšího koncertu věnovali půldruhého miliónu korun ve prospěch kliniky v Iráku, kde se léčí uprchlíci, a Nadačního fondu Adiuvare.

Ohlédnutí za velehradskou poutí odvysíláme v pořadu Všimli jsme si - zazní v pátek 6. července 2018 od 16 hodin s reprízami v sobotu 7.7. v 11.05 a v pátek 13.7. po půlnoci.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony