Jednotu křesťanů přináší láska, zaznělo v debatě na úvod modlitebního týdne

Jednotu křesťanů přináší láska, zaznělo v debatě na úvod modlitebního týdne

Pořad v souvislostech


Křesťané na cestě k jednotě
Budeme vysílat

Církev proti zneužívání I.
Církev proti zneužívání I.
Církev proti zneužívání II.
Vysílali jsme


Církev proti zneužívání I.

Únorový magazín

Únorový magazín
Audioarchiv
18. ledna 2019 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Na začátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů Proglas přinesl debatu biskupa Václava Malého a synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedy Ekumenické rady církví v ČR Daniela Ženatého. Záznam najdete v audioarchivu našich webových stránek, pořad opakujeme v sobotu 19. ledna 2019 v 16.55 a v pondělí 21.1. po půlnoci.

"Jsme na cestě, nesmíme si ale myslet, že to, co jsme v této oblasti dosáhli, je předem dané a jisté, protože jiné generace to nemusejí cítit stejně," poznamenal Daniel Ženatý, podle něhož se ekumenická spolupráce daří především v "krizových" oblastech, jako je vězeňství, armáda či nemocnice. Dodal, že úsilí o jednotu musí provázet láska a respekt. Biskup Václav Malý se domnívá, že účinným prostředkem při odbourávání předsudků je dialog, poznávání jiných církevních tradic a vzájemné naslouchání. "Musí být také zřejmé, že v tomto procesu nevystupujeme vůči sobě jako konkurenti," zdůraznil biskup Malý.

Texty pro ekumenické bohoslužby v rámci letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili křesťané z Indonésie a uvedli je výrokem z 5. knihy Mojžíšovy (Dt 16,18-20) "Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost." "Podle mě to vystihuje, podstatu křesťanského způsobu života, jehož vedením, postavením se na stranu slabých a utiskovaných, naplňujeme i úsilí o jednotu," řekl Daniel Ženatý s tím, že pokládá za přirozené, aby hlas křesťanů zazníval k různým otázkám veřejného života. "Vychází to i z úvodních slov koncilní konstituce Gaudium et spes, že radosti a naděje, smutky a úzkosti lidí dnešní doby jsou radostmi a nadějemi, smutky i úzkostmi církve," dodal k tomu biskup Malý. Jako příklad témat, ke kterým by se podle něj církve v Česku měly vyjadřovat, uvedl migraci, podporu evropské integrace, postavení lidí v dluhové pasti a dalších problémech nebo péči o životní prostředí.

                             Filip Breindl, Daniel Ženatý, Václav Malý  Daniel Ženatý a Václav Malý ve studiu

NyníVonička pro milovníky...
Písnička: Staromládenecký verbuňk; Sóla: Prachman Jiří, sbor Hradčovjanky; Soubor: Hradčovjanka; CD: Kdo má rád muziku
11:00Zprávy Proglasu, počasí
11:05Barvínek
11:57Myšlenka na den
12:00Anděl Páně
12:05Hudební siesta
12:50Střípek poezie

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony