Jednotu křesťanů přináší láska, zaznělo v debatě na úvod modlitebního týdne

Jednotu křesťanů přináší láska, zaznělo v debatě na úvod modlitebního týdne

Pořad v souvislostech


Křesťané na cestě k jednotě
Audioarchiv
18. ledna 2019 Všimli jsme si Autor: Filip Breindl

Na začátku Týdne modliteb za jednotu křesťanů Proglas přinesl debatu biskupa Václava Malého a synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedy Ekumenické rady církví v ČR Daniela Ženatého. Záznam najdete v audioarchivu našich webových stránek, pořad opakujeme v sobotu 19. ledna 2019 v 16.55 a v pondělí 21.1. po půlnoci.

"Jsme na cestě, nesmíme si ale myslet, že to, co jsme v této oblasti dosáhli, je předem dané a jisté, protože jiné generace to nemusejí cítit stejně," poznamenal Daniel Ženatý, podle něhož se ekumenická spolupráce daří především v "krizových" oblastech, jako je vězeňství, armáda či nemocnice. Dodal, že úsilí o jednotu musí provázet láska a respekt. Biskup Václav Malý se domnívá, že účinným prostředkem při odbourávání předsudků je dialog, poznávání jiných církevních tradic a vzájemné naslouchání. "Musí být také zřejmé, že v tomto procesu nevystupujeme vůči sobě jako konkurenti," zdůraznil biskup Malý.

Texty pro ekumenické bohoslužby v rámci letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili křesťané z Indonésie a uvedli je výrokem z 5. knihy Mojžíšovy (Dt 16,18-20) "Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost." "Podle mě to vystihuje, podstatu křesťanského způsobu života, jehož vedením, postavením se na stranu slabých a utiskovaných, naplňujeme i úsilí o jednotu," řekl Daniel Ženatý s tím, že pokládá za přirozené, aby hlas křesťanů zazníval k různým otázkám veřejného života. "Vychází to i z úvodních slov koncilní konstituce Gaudium et spes, že radosti a naděje, smutky a úzkosti lidí dnešní doby jsou radostmi a nadějemi, smutky i úzkostmi církve," dodal k tomu biskup Malý. Jako příklad témat, ke kterým by se podle něj církve v Česku měly vyjadřovat, uvedl migraci, podporu evropské integrace, postavení lidí v dluhové pasti a dalších problémech nebo péči o životní prostředí.

                             Filip Breindl, Daniel Ženatý, Václav Malý  Daniel Ženatý a Václav Malý ve studiu

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony