Všimli jsme si

Aktuální publicistiku na Proglasu uslyšíte v pořadu Všimli jsme si. Naladíte každý pátek v 9 hodin dopoledne, reprízu zařazujeme v sobotu v 16.55 a v pondělí krátce po půlnoci. Starší pořady najdete v našem audioarchivu.

Média a politika: 20 let demokracie?

Média a politika: 20 let demokracie?

8. října 2009, 12:10

"V mediálním vývoji posledních 20 let jsme se dostali na určitou křižovatku, kdy si najednou politická reprezentace trochu neví rady s médii. Ta se často nechovají korektně a politici na to odpovídají jinou nekorektností - a to samo o sobě demokracii velmi zpochybňuje," říká teoretik médií Jaromír Volek. Rozhovor s ním uslyšíte v pořadu Všimli jsme si v pátek 9. října v 16 hodin, v repríze následující v sobotu v 11:05.

Přitažlivá víra P. Petra Pilera SDB

Přitažlivá víra P. Petra Pilera SDB

29. září 2009, 12:46

Při příležitosti změny působiště tohoto oblíbeného, veselého a lidového kněze se ohlížíme zpět za jeho působením v Českých Budějovicích. Hovoříme spolu o počátcích jeho povolání ke kněžství, ohlížíme se za jeho předchozími působišti a zavzpomínáme na dobu jeho studií teologie v době komunismu, během níž osvědčil svou víru a důvěru v Boží pomoc. Kromě toho hovoříme o jeho osobní spiritualitě a vztahu k modlitbě. Premiéru pořadu uslyšíte v pátek 2. řijna v 16.hodin. Opakujeme v sobotu 3. října v 11.05 hod.

Jak se modlí kapucíni?

2. září 2009, 06:00

Co je kontemplativní modlitba? Jak se může člověk modlit kontemplativně? A proč by vůbec měl? Odpovědi na tyto otázky uslyšíte v našem pořadu s bratry kapucíny, kteří čerpají především ze své vlastní životní zkušenosti. Našimi hosty jsou br. Augustin Šváček, br. Radek Navrátil a br. Nehemiáš Machek. Premiéru vysíláme v pátek 4. září 2009 v 16.00 hodin, reprízujeme druhý den v 11.05.

Barokní olejové skici na vlnách Proglasu

Barokní olejové skici na vlnách Proglasu

26. srpna 2009, 20:54

Moravská galerie v Brně představuje výstavu barokních olejových skic ze sbírky Alte Galerie zemského muzea v rakouském Grazu. O živých a zajímavých návrzích děl, které se staly předlohou pro realizaci velkolepých fresek či oltářních obrazů, o barokních malířích, jejich způsobu tvorby i o fungování malířských dílen a akademií hovoří ve vysílání Proglasu kurátor výstavy Petr Tomášek. Rozhovor můžete slyšet v pořadu Všimli jsme si v pátek 28. srpna od 16 hodin, v repríze následující sobotu v 11:05

O Matici svatohostýnské na Proglasu

O Matici svatohostýnské na Proglasu

19. srpna 2009, 13:19

Svatý Hostýn je nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě. Poutníci se nenechali odradit ani v době nacismu nebo komunismu a chodili tam stále prosit Pannu Marii o přímluvu. Aby si ale poutníci z daleka i z blízka mohli po cestě odpočinout, umýt se a najíst, vznikla roku 1895 Matice svatohostýnská. Pozvali jsme si do studia členy výboru Matice: Mgr. Marii Loučkovou, Mgr. Lubomíra Vývodu a Ing. Ivo Buráně a pohovořili s nimi o zajímavostech kolem Hostýna. Premiéru pořadu vysíláme v pátek 21. srpna 2009 v 16.00, reprízujeme v sobotu 22. srpna 2009 v 11.05.

Adopce na dálku na Ukrajině

20. července 2009, 09:26

Projekt Adopce na dálku je zaměřen na pomoc chudým rodinám, jichž na ukrajinském venkově žije velké množství. Cílem je zabezpečit nejzákladnější potřeby  dětí z nejpotřebnějších rodin v Užhorodském a Mukačevském rajonu a pomoci jim tak vyrůstat v důstojných podmínkách. Podrobněji s ředitelem Oblastní charity Znojmo Evženem Adámkem v pořadu Všimli jsme si v pátek 24. července v 16 hodin (reprízu vysíláme v sobotu 25. července v 11 hodin).

Dětský domov na Ukrajině v Bortnikách

Dětský domov na Ukrajině v Bortnikách

16. července 2009, 12:10

V červnu 2009 přijel na návštěvu Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) ředitel ukrajinského dětského domova Ruslan Markiv. Doprovázeli ho také jeho dva svěřenci - dvanáctiletý Roman Smyk a desetiletý Maryan Shvets. Přijali i naše pozvání do studia. Hovořili jsme o historii domova, o jejich spolupráci s ACHO a také o těžkých osudech chlapců, kteří přišli na Ukrajině o svůj domov. Premiéru pořadu vysíláme v pátek 17. července 2009 v 16.00. Reprízujeme v sobotu 18. července v 11.05.

Domácí finance v době ekonomické krize 4/4

Domácí finance v době ekonomické krize 4/4

24. června 2009, 07:00

Čtvrtá a zároveň poslední část našeho pořadu o domácích financích v době ekonomické krize bude mít velmi závažné téma. Zvláště v současné době se může komukoli z nás stát, že se ocitneme v platební neschopnosti. S ekonomem Lumírem Uvírou pohovoříme o důsledcích extrémního zadlužení a o způsobech řešení takové situace. Premiéru vysíláme  v pátek 26. června v 16.00,  reprízu v sobotu 27. června v 11.05.

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

Křesťanská poutní místa v Jeruzalémě

3. dubna 2009, 10:14

Na místa spjatá s Ježíšovým utrpením, jeho smrtí a zmrtvýchvstáním se vydáme v pořadu Všimli jsme si v pátek 3. dubna v 16.00, v repríze v sobotu 4. dubna v 11.05.

Dialog křesťanů a věřících Židů

Dialog křesťanů a věřících Židů

26. února 2009, 14:32

Počátkem března se v Krakově uskuteční mezinárodní konference o vztahu mezi křesťany a Židy. Krakovský arcibiskup Stanislaw kardinál Dziwisz vyzval profesora Tomáše Halíka, aby pronesl úvodní přednášku.

Poslouchejte pořad Všimli jsme si v pátek 27.2. v 16 hodin (R v sobotu 28.2. v 11.05)

Cesta 121

Cesta 121

15. ledna 2009, 15:50

Občanské sdružení Cesta 121 vzniklo na podporu starých a nemocných kněží, aby mohli trávit podzim života co nejdéle ve svých farnostech a mezi lidmi, které znají a mají rádi. Zakladatelé se inspirovali známým žalmem: "Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc..." Rozhovor s jedním z iniciátorů (a šéfredaktorem Katolického týdeníku) Antonínem Randou připravila Marie Blažková. Poslouchejte pořad Všimli jsme si v pátek 16. ledna v 16.00.

Všimli jsme si: Evropa v roce 2009

Všimli jsme si: Evropa v roce 2009

26. prosince 2008, 11:22

Letos naposled přicházíme s Evropským magazínem. Během léta a podzimu jsme přinášeli aktuální zprávy z Evropské unie, naši experti dění v sedmadvacítce komentovali a ve čtyřech magazínech jsme se zaměřili na křesťanské důrazy českého předsednictví Radě EU nebo důsledky rozšíření Schengenského prostoru například pro poutníky. Přiblížili jsme vztah křesťanských médií k evropské problematice a zamysleli se nad hodnotami, které formují současnou sedmadvacítku. Na závěr cyklu se podíváme do nejbližší budoucnosti. Co přinese rok 2009 Evropské unii? Poslouchejte dnes (na svatého Štěpána) od 16.00.

Všimli jsme si: Evropa hodnot a lidských práv

Všimli jsme si: Evropa hodnot a lidských práv

11. prosince 2008, 07:57

Ochrana lidských práv, podpora mírového soužití národů, ale také hájení kulturního a duchovního dědictví patří od počátku k důrazům evropské integrace. Náš další Evropský magazín se z křesťanského pohledu zamyslí nad přítomností hodnot v současné Evropské unii a možnostmi jejich prosazování v životě společenství. Premiéru naladíte v pátek 12. listopadu v 16.00 (reprízy v sobotu 13. listopadu v 11.00 a v pátek 19. listopadu v 0.05, záznam pak kdykoli v audioarchivu). Připravil Filip Breindl.

Poutní místa Evropy: Alencon a Lisieux

Poutní místa Evropy: Alencon a Lisieux

5. prosince 2008, 15:52

Na podzim letošního roku byli v normandském městečku Lisieux blahořečeni manželé Louis a Zelie Martinovi, rodiče svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Poslouchejte pořad Poutní mista Evropy v pátek 5. prosince od 16 hodin s reprízou ve čtvrtek 11. prosince v 9.45.

Vincentini v ČR, lidové misie a misie na Hondurasu

Vincentini v ČR, lidové misie a misie na Hondurasu

5. prosince 2008, 13:40

- to jsou témata, která budeme probírat s vincentinem působícím v Lošticích P. Stanislavem Bindasem. Reprízu pořadu z července letošního roku uvedeme v sobotu 6. prosince 2008 v 11:05.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony