Tismice: Květnové poutě k Tismické madoně

Tismice: Květnové poutě k Tismické madoně

V Tismicích je vzácně dochovaná trojlodní románská bazilika, kde na hlavním oltáři se nachází unikátní gotická Madona. Během května jste zváni k poutím na toto mimořádné místo.

Hlavní rubrika: Středočeský kraj
Rubriky: Středočeský kraj
Datum: 11. května 2019 — 25. května 2019
Místo: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tismice
Organizátor: ŘK farnost Český Brod

2019_05_poute_tismice