Pohlednice - Světový den nemocných

Pohlednice - Světový den nemocných
10. února 2017 Pohlednice Autor: Jana Beránková

Papež Jan Pavel II. ustanovil Světový den nemocných na 11. února, kdy se v roce 1858 ve Francii zjevila Panna Maria čtrnáctileté Bernadetě Soubirousové. Do Lourd už léta putují miliony poutníků. 

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo

do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází

od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.

Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu lásky

a podnítila péči o trpící a nemocné.

Do Lourd už přes dvacet let doprovází poutníky pan Jindřich Miklas z Prostějova.

Jindrich_Miklas

 

WEB-Lurdy.mp3 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony