Pohlednice - Postní cyklus Karla Škréty

Pohlednice - Postní cyklus Karla Škréty
14. dubna 2017 Pohlednice Autor: Jana Beránková

Postní obrazy významného barokního malíře Karla Škréty můžeme obdivovat po celý rok v chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně. Pohlednici nám o něm posílá PhDr. Petra Oulíková, Ph.D., historička umění a archivářka. 

Karel Škréta celým jménem Karel Škréta Šotnovský ze Závořic (1610 Praha – 30. července 1674 Praha) byl patrně nejvýznamnější český barokní malíř 17. století.
Narodil se v domě U Černého jelena vedle Týnského chrámu v protestantské rodině úředníka královské komory Konráda Škréty a Kateřiny Herkulesové z Morchendorfu. Dostalo se mu důkladného humanistického vzdělání, kromě latiny a němčiny ovládal i italštinu. Malířství se učil pravděpodobně od některého z mistrů na královském dvoře, snad Jiljího Sadelera.
Po bitvě na Bílé hoře odešla rodina do emigrace. V roce 1630 přišel Škréta do Benátek, kde se zdržel několik let. Navštívil i Boloňu a v roce 1634 přišel do Říma Urbana VIII. Zde se stal členem malířského sdružení Schilderbent, ovládaného Nizozemci. Po roce odešel zpátky do Saska a nakonec se vrátil do Čech. Konvertoval ke katolictví a usadil se v Praze.
V Praze maloval oltářní obrazy (např. pro Týnský chrám nebo kostel sv. Prokopa). Významný je jeho pašijový cyklus v pražském chrámu sv. Mikuláše. Vynikl také jako portrétista, kreslíř a autor předloh ke grafickým listům.
Karel Škréta je pohřben v kostele sv. Havla v Praze na Starém Městě.

              Tiberio_Tinelli,_Podobizna_Karla_Škréty_(1635)                     Ukřižovaný

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony