Pohlednice - František Tkadlík (1786-1840)

Pohlednice - František Tkadlík (1786-1840)

Pořad v souvislostech


Zvuková pohlednice Jany Beránkové - Malíř František Tkadlík
Budeme vysílat

Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Vysílali jsme

Národní muzeum Praha
Cena Celestýna Opitze 2017
Třetí pražský biskup Audioarchiv
1. dubna 2017 Pohlednice Autor: Jana Beránková

Výstava tvorby Františka Tkadlíka, významného malíře první poloviny 19. století, bude v Oblastní galerii Liberec k vidění do 18. června 2017.

 

Výstava splácí velký dluh tomuto polozapomenutému autorovi, řediteli pražské akademie, který ve své době patřil k nejuznávanějším tvůrcům. Libereckávýstava je teprve druhou monografickou Tkadlíkovou výstavou v historii vůbec.

Na výstavě dominují zejména náboženské a nábožensko-vlastenecké obrazy,malíř sám, ač světoběžník, byl hluboce zbožný člověk, skromný a laskavý.Během života vyhledával spíše samotu, než společnost. To se změnilo po jehonástupu na místo ředitele pražské Akademie.

Prvním Tkadlíkovým životopiscem byl liberecký malíř a Tkadlíkův žák, Rudolf Müller. Ten později popsal jeho práci pro školu i zájem o studenty:

"Žil skromně, vzácně na muže jeho postavení, navíc věnoval část svého jmění potřebným studentům. Jedněm dopřál dostupný materiál, jiným vypomohl na ubytování. Všem pomáhal, jakmile bylo třeba. Z toho se také rozšířilo přesvědčení, že toto období bylo "zlatým věkem" pražské Akademie."

Řadu obrazů František Tkadlík namaloval podobně jako známý italský malíř Fra Angelico tak, že se snažil o ztotožnění s emocionálním působením díla. Takto vznikly i stěžejní malby, které byly objednány ve 20. letech 19. století pro kostel ve Varnsdorfu.

                  IMG_0969          Tkadlik_Madona adorujici dite_1823_majetek litoměřické diecéze. jpg

    Výstava tvorby Františka Tkadlíka       Madona adorující dítě, 1823, olej, plátno,

Roku 1829 napsal o Tkadlíkovi František Palacký: "Mezi všemi malíři, co jich kdy Čechie měla, nejvýše vyniká Kadlík...jeden z nejznamenitějších umělců našeho věku, v každém ohledu, a pravá chlouba Čechů: jest přitom horlivý Slovan a muž vysoce vzdělaný."

Vernisáž výstavy se konala 9. března 2017

Další komentované prohlídky budou: 23.4., 4.5., 14.5., a 1.6.2017

 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky ve všední den ve 14, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony