Pohlednice - František Tkadlík (1786-1840)

Pohlednice - František Tkadlík (1786-1840)
1. dubna 2017 Pohlednice Autor: Jana Beránková

Výstava tvorby Františka Tkadlíka, významného malíře první poloviny 19. století, bude v Oblastní galerii Liberec k vidění do 18. června 2017.

 

Výstava splácí velký dluh tomuto polozapomenutému autorovi, řediteli pražské akademie, který ve své době patřil k nejuznávanějším tvůrcům. Libereckávýstava je teprve druhou monografickou Tkadlíkovou výstavou v historii vůbec.

Na výstavě dominují zejména náboženské a nábožensko-vlastenecké obrazy,malíř sám, ač světoběžník, byl hluboce zbožný člověk, skromný a laskavý.Během života vyhledával spíše samotu, než společnost. To se změnilo po jehonástupu na místo ředitele pražské Akademie.

Prvním Tkadlíkovým životopiscem byl liberecký malíř a Tkadlíkův žák, Rudolf Müller. Ten později popsal jeho práci pro školu i zájem o studenty:

"Žil skromně, vzácně na muže jeho postavení, navíc věnoval část svého jmění potřebným studentům. Jedněm dopřál dostupný materiál, jiným vypomohl na ubytování. Všem pomáhal, jakmile bylo třeba. Z toho se také rozšířilo přesvědčení, že toto období bylo "zlatým věkem" pražské Akademie."

Řadu obrazů František Tkadlík namaloval podobně jako známý italský malíř Fra Angelico tak, že se snažil o ztotožnění s emocionálním působením díla. Takto vznikly i stěžejní malby, které byly objednány ve 20. letech 19. století pro kostel ve Varnsdorfu.

                  IMG_0969          Tkadlik_Madona adorujici dite_1823_majetek litoměřické diecéze. jpg

    Výstava tvorby Františka Tkadlíka       Madona adorující dítě, 1823, olej, plátno,

Roku 1829 napsal o Tkadlíkovi František Palacký: "Mezi všemi malíři, co jich kdy Čechie měla, nejvýše vyniká Kadlík...jeden z nejznamenitějších umělců našeho věku, v každém ohledu, a pravá chlouba Čechů: jest přitom horlivý Slovan a muž vysoce vzdělaný."

Vernisáž výstavy se konala 9. března 2017

Další komentované prohlídky budou: 23.4., 4.5., 14.5., a 1.6.2017

 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony