Pohlednice - Doxa - zpravodaj KTF UK v Praze

Pohlednice - Doxa - zpravodaj KTF UK v Praze

Pořad v souvislostech


Zvuková pohlednice Jany Beránkové - Doxa leden 2017
Budeme vysílat

Zvuková pohlednice Jany Beránkové - Mažif 2018
Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Zvuková pohlednice Jany Beránkové
Vysílali jsme

Mažif 2018
Sousoší sv. Vojtěcha v pražské katedrále
Febiofest 2018 Audioarchiv
18. ledna 2017 Pohlednice Autor: Jana Beránková

Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nabízí první číslo třetího ročníku tentokrát na téma Kazatelna.

Doxa – sláva, nádhera, majestát; jas, lesk, záře; pověst, vážnost, uznání; mínění, názor, domněnka, zdání; domýšlivost, nadutost, pýcha. Jediné řecké slovo, a tolik kladných, neutrálních i záporných významů! Všechny byly brány v potaz, když se rodila Doxa: zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jejíž nové číslo právě vyšlo a jež je k dispozici čtenářům.

Blíží se čas vánoční, kdy se nad lidmi, kteří obklopují nepatrného, nenápadného Ježíše, rozezní andělský chvalozpěv: doxa en hypsistois theó, sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14). A to je také čas, kdy k vám přicházíme se zpravodajem Doxa.

DOXA_2017_ledenndexAndělé, Boží poslové, ohlašovali narození Spasitele. Jejich působení patří do kontextu Božího zjevení. Bůh Otec je první kazatel: vyslovuje mocí Ducha a s pomocí Panny Marie vtělené Slovo. Syn Ježíš Kristus, zosobněné Evangelium, vnesl Otcovu zvěst do světa, který je prostoupen zlem a utrpením, a zvěstoval mu radostnou zvěst o Boží milosrdné náklonnosti k lidem. Duch Kristův pak vštěpuje Otcovo Slovo do srdcí tvorů. Andělé i lidé jsou tak přidružováni k působení samotného Boha. Slova a skutky, jimiž svědčí o Bohu a jeho Pomazaném, mají být projevem toho, že se oni sami stávají slovem a obrazem Božím, zjevností Ducha lásky, který pojí Otce a Syna. Celé křesťanství se tak jeví jako jedna jediná, Bohem i lidmi společně sdílená radostná zvěst.

O těchto skutečnostech můžete spolu s námi uvažovat, až budete číst příspěvky, které jsme shromáždili v rubrice Focus. Je věnována tématu „kazatelna“ a potažmo i „kázání“. S ní je spojeno, jako obvykle, i vyobrazení na obálce: Ježíš Kristus ohlašuje lidem evangelijní blahoslavenství. Vyprávění o absolventech fakulty i připomínka Jana Merela jsou pak vlastně dokladem „proudění Slova“, které již bylo zmíněno. Příběh Karla Havlíčka Borovského v kontrapunktu dokládá, že zvěstovatelé, nejsou-li svatí, zastírají evangelium, které se snaží hlásat, a ztěžují druhým cestu k Bohu. Ostatní rubriky pak hovoří o tom, čím žije naše fakulta.

Přeji vám, vážení čtenáři, radost z Hospodina. Kéž k ní přispěje i tato naše Doxa!

 

vedoucí redaktor

Chcete-li se do Doxy začíst, můžete tak učinitDokument ke stáhnutĂ­  zde.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony