Pohlednice - bl. Odorik z Pordenone

Pohlednice - bl. Odorik z Pordenone

Pořad v souvislostech


Bl. Odorik z Pordenone v Praze
Audioarchiv
21. září 2018 Pohlednice Autor: Jana Beránková

díky daru italských františkánů spočívá také v klášteře Panny Marie Sněžné v Praze. Můžeme tak vzpomenout téměř 800 let od významných cest františkánského mnicha, kněze a misionáře bl. Odorika z Pordenone do zemí Orientu. - P. Regalát Beneš Th.D. nám připomene, kdo byl tento objevitel dálných krajin?

Bl. Odorik z Pordenone, nazývaný také Oldřich Čech z Pordenone, byl synem žoldnéře českého krále Přemysla Otakara II., který sloužil ve vojenské posádce ve Furlánsku, jež bylo připojeno k Českému království. Jeho matka pocházela z Udine nebo jeho okolí.

Odorik se narodil v roce 1286, a když mu bylo 15 let, vstoupil do františkánského řádu menších bratří. Po ukončení studií se začal připravovat na dráhu misionáře. Jeho misionářské cesty vedly z Benátek přes Středozemní moře k Černému moři a dál do Persie a Číny. Během 14 let navštívil mnoho zemí, o některých z nich neměli lidé v Evropě tehdy žádné informace. Odorik prošel jako poutník - cestovatel  kolem posvátné hory Ararat, další cesta vedla k Perskému zálivu, doputoval přes Indii a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny.

V roce 1325 dorazil na území dnešní Číny, které bylo tehdy pod nadvládou mongolské říše. Z Číny se Oldřich - Odorik vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal se tak prvním známým Evropanem a jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval z Evropy až do Tibetu. A také jeho spis byl hlavním zdrojem informací o Tibetu až do konce 18. století. Můžeme ho tedy přirovnat ke známějšímu cestovateli a známějšímu současníkovi, kterým byl Marco Polo.

Připadne mi, že po osmi stech letech, kdy tento náš bratr procházel Čínou, Tibetem, Indií či Indonésií, tyto země znovu potřebují křesťanskou víru, neboť zde není v současné době pro křesťany, kteří jsou zde pronásledováni, jednoduchá situace. Proto bych byl rád, kdybychom na ně mysleli,“ uvedl provinciál českých františkánů Jakub Sadílek na začátku mše svaté v úterý 11. září 2018 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony