Pohlednice - Anežský klášter v roce 2016

Pohlednice - Anežský klášter v roce 2016
10. listopadu 2016 Pohlednice Autor: Jana Beránková

ožívá historií i současnými sochami. Národní galerie dokončila dvouletý projekt revitalizace své nejstarší budovy - Kláštera sv. Anežky České.

Informujeme v Pohlednici, vysílané v pátek 11. 11. a v sobotu 12. 11. 2016 v 7. 45.  

Pražská národní kulturní památka ukrytá za vysokými zdmi Starého Města se proměňuje z ryze galerijních a historických prostor v místo pro relaxaci a další kulturní vyžití. Od 26. října 2016 je v areálu Národní galerie v Praze, bývalém dvojklášteře klarisek a menších bratří, zpřístupněn nový prohlídkový okruh, který zahrnuje expozici lapidária, komentovanou trasu historickou budovou i samostatnou trasu pro dětské návštěvníky. Expozice lapidária představuje nejcennější artefakty nalezené během desetiletí trvajících archeologických výzkumů.

Areál Anežského kláštera patří k nejvýznamnějším středověkým památkám u nás. Ač byl klášter v roce 1782 jako jiné císařem Josefem II. zrušen, zachovala se jeho unikátní gotická architektura v nebývalém rozsahu. Národní galerie získala objekt v roce 1963. V 80. letech zpřístupnila zahradu při severní bráně, ale povodeň v roce 2002 ji splavila a uzavřela. Zcela poprvé mohou teď návštěvníci vstupovat oběma branami z Dvořákova nábřeží z ulice Na Františku, prohlédnout si nově zrekonstruované pozůstatky kláštera menších bratří nebo si odpočinout v bývalých klášterních zahradách." uvádí Štěpánka Chlumská kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze a garant odborné části projektu.

V rekonstruovaných zahradách jsou vystaveny téměř dvě desítky sochařských děl současných autorů - mimo jiné Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava kolíbala či Karla Malicha. Expozici doplňuje monumentální Golgota, jedna z prvních sochařských realizací Františka Bílka. Přímo pro zahrady Anežského kláštera vytvořil autorské objekty František Skála. Ty potěší zejména nejmenší návštěvníky.

Zahrady jsou přístupné zdarma. V létě bude možné volně přístupnými zahradami vstupovat i do kláštera klarisek a menších bratří, takto budou dostupné vchody do svatyně Salvátora a presbytáře kostela sv. Františka. Od jara chystá Národní galerie škálu doprovodných akcí pořádaných v rekonstruovaných zahradách s podtitulem Anežka LIVE!

                         

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony