Pohlednice Jany Beránkové

Pohlednice -  poutní kostel v Doupovských horách

Pohlednice -  poutní kostel v Doupovských horách

24. srpna 2012, 10:38

V neděli 26. srpna 2012 ve 12.00 hodin požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP za účasti ministra obrany Alexandra Vondry základní kámen nového poutního kostela sv. Archanděla Michaela na Špičáku v západní části vojenského újezdu Hradiště.

Pohlednice - Charita ČR a povodňová výročí

Pohlednice - Charita ČR a povodňová výročí

16. srpna 2012, 16:03

K výročím dvou největších povodní, které zasáhly naše země v letech 1997 a 2002 spustili pracovníci Charity ČR informační web http://povodne.charita.cz.

 

Pohlednice - Povodně 2002

Pohlednice - Povodně 2002

10. srpna 2012, 15:27

připomíná panelová výstava v přízemí Národní knihovny ČR v pražském Klementinu. Můžeme ji vidět v pracovní dny od 9 do 19 hodin až do 31. srpna 2012.

Pohlednice – výstava v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích

Pohlednice – výstava v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích

3. srpna 2012, 14:05

zve návštěvníky k prohlídce vzácných exponátů  středověkých biblí, žaltářů a modlitebních knih s dobovými ilustracemi. Výstavu pořádá farnost k 800. výročí první zmínky o existenci obce Litice.

Pohlednice - kostel svaté Anny na Žižkově

Pohlednice - kostel svaté Anny na Žižkově

27. července 2012, 13:39

Na svatoanenskou pouť putovaly kdysi tisíce Pražanů na Žižkov do kostela sv. Anny, který byl postaven v roce 1911 podle projektu architekta Eduarda Sochora. Ke stému výročí a také letos celopražskou pouť žižkovští farníci obnovili.

Pohlednice - poutní cesta do Hájku

Pohlednice - poutní cesta do Hájku

20. července 2012, 13:32

Hájecká poutní cesta je evropský unikát. V pražském klášteře františkánů se nedávno konalo informativní setkání s cílem založit občanské sdružení na záchranu kaplí, které mají status nemovité kulturní památky. 

Pohlednice - ostatky 14 františkánských mučedníků

Pohlednice - ostatky 14 františkánských mučedníků

13. července 2012, 12:56

byly vyzvednuty z hrobu v kapli sv. Michala kostela u Panny Marie Sněžné v Praze na Novém Městě ve středu 11. července 2012, aby byly podrobeny antropologickému průzkumu. Po té  budou uloženy do relikviářů a připraveny na slavnost blahořečení řeholních bratří, kteří byli pražskými vzbouřenci na masopustní úterý 15. února 1611 zavražděni

Pohlednice - Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Pohlednice - Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

29. června 2012, 11:24

vzniklo v rekonstruovaných prostorách bývalého františkánského kláštera v Plzni ve Františkánské 11. Navazuje na předchozí Diecézní muzeum a inspiruje se současnými moderními expozicemi evropské úrovně. Stalo se novou pobočkou Západočeského muzea v Plzni. Návštěvníky bude vítat kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

Pohlednice - Kostel svatého Josefa

Pohlednice - Kostel svatého Josefa

17. února 2012, 13:23

v Praze na Malé Straně spravuje Congregatio Jesu, řeholní společenství, které založila angličanka Mary Wardová (1585 – 1645 ). V době pronásledování katolíků v Anglii se vydala do světa, aby usilovala o církevní uznání svého Institutu, který měl být ženskou paralelou Tovaryšstva Ježíšova. Oděná v tmavém plášti s typickým poutnickým kloboukem navštívila se svými sestrami v roce 1628 také Prahu. Během uplynulých čtyř století bylo její společenství známé jako Institut Blahoslavené Panny Marie, Institutum Beatae Mariae Virginis, Anglické panny, IBMV, Sestry Mary Ward.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony