Začal týden modliteb za duchovní povolání

Začal týden modliteb za duchovní povolání
16. dubna 2018 Události Autor: Hana Kašpárková

Počínaje dneškem jsou věřící zváni k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Čeští a moravští biskupové, kněží a jejich spolupracovníci sestavili pro tento čas modlitební brožuru.

Podpůrná modlitební brožura pro letošní rok je připravena ke stažení na stránkách www.hledampovolani.cz. Obsahuje modlitby za povolání, náměty k adoracím, úvahy i texty tuzemských biskupů o povolání. „Často mnoho nadaných a úspěšných studentů ani nenapadne, že by se mohli stát kněžími nebo řeholníky. S uměleckým talentem jdeme do konkurzu. Když tíhneme k pomoci nemocným, jdeme na medicínu. S šikovností rukou jdeme na řemeslo. Když máme zájem o Krista Pána, pojďme ke knězi,“ vybízí v jednom z nich českobudějovický biskup monsiňor Jiří Paďour.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony