Vatikán: Oběť života může přispět k rozhodnutí o beatifikaci

Vatikán: Oběť života může přispět k rozhodnutí o beatifikaci
11. července 2017 Události Autor: Filip Breindl

Papež dnes vydal dokument Motu proprio s názvem "Maiorem hac dilectionem", který upravuje způsob, jakým má církev v kauzách blahořečení a svatořečení posuzovat dobrovolnou oběť vlastního života pro druhé. Text úvodem konstatuje, že takoví křesťané jsou hodni zvláštní úcty, protože naplňují Kristův výrok – „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo daruje život za své přátele (Jan 15,13). “

Sebeobětování se proto vedle hrdinských ctností či mučednictví stává jedním z kritérií, podle nichž církev dotyčnou osobu může povýšit k oltářní úctě. Týká se to například lidí, kteří se nakazili při službě nemocným. Motu proprio zároveň stanoví podmínky, za kterých je možné k dobrovolné nabídce života přihlédnout. Musí jít o svobodnou a dobrovolnou oběť života a hrdinské přijetí jisté a blízké smrti z důvodu nadpřirozené lásky a současně je nutná souvislost mezi obětí života a předčasnou smrtí. Další podmínkou jsou ctnosti, alespoň v běžné míře, až do smrti, dále pověst svatosti a znamení a konečně zázrak, k němuž dojde po smrti na přímluvu dané osobnosti.