Vatikán: Oběť života může přispět k rozhodnutí o beatifikaci

Vatikán: Oběť života může přispět k rozhodnutí o beatifikaci
11. července 2017 Události Autor: Filip Breindl

Papež dnes vydal dokument Motu proprio s názvem "Maiorem hac dilectionem", který upravuje způsob, jakým má církev v kauzách blahořečení a svatořečení posuzovat dobrovolnou oběť vlastního života pro druhé. Text úvodem konstatuje, že takoví křesťané jsou hodni zvláštní úcty, protože naplňují Kristův výrok – „nikdo nemá větší lásku než ten, kdo daruje život za své přátele (Jan 15,13). “

Sebeobětování se proto vedle hrdinských ctností či mučednictví stává jedním z kritérií, podle nichž církev dotyčnou osobu může povýšit k oltářní úctě. Týká se to například lidí, kteří se nakazili při službě nemocným. Motu proprio zároveň stanoví podmínky, za kterých je možné k dobrovolné nabídce života přihlédnout. Musí jít o svobodnou a dobrovolnou oběť života a hrdinské přijetí jisté a blízké smrti z důvodu nadpřirozené lásky a současně je nutná souvislost mezi obětí života a předčasnou smrtí. Další podmínkou jsou ctnosti, alespoň v běžné míře, až do smrti, dále pověst svatosti a znamení a konečně zázrak, k němuž dojde po smrti na přímluvu dané osobnosti.

 

Dušan Baur

Svátek má: svátek sv. Marka / Marek

Moderuje: Dušan Baur
NyníPísničky před svítáním
Píseň: Bros (2016); Interpret: Sál Kari - zpěv, Pohjola Verneri - trubka, Bałdych Adam - housle; Album: Sál Kari: Betesda
04.45Jitro s dechovkou
05.00Hudebně-zpravodajský...
05.27Myšlenka na den
05.30Hudebně-zpravodajský...
05.50Z očekávaných událostí
06.00Evangelium pro dnešní...

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony