V Českých Budějovicích začal fungovat první tuzemský seminář Redemptoris Mater

V Českých Budějovicích začal fungovat první tuzemský seminář Redemptoris Mater
11. července 2018 Události Autor: Jana Lokajová

Nové zázemí pro formaci zahraničních bohoslovců požehnal českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Nový diecézně-misijní mezinárodní seminář Redemptoris Mater působí v Českých Budějovicích, městské části Suché Vrbné a má kapacitu až 14 míst. Nyní se do něj z provizorních prostor přesunuje prvních šest bohoslovců z Itálie, Španělska, Polska a Chorvatska.

Za provoz semináře, který by měl být hrazen z darů, zodpovídá rektor Zdeněk Gibiec, který portálu cirkev.cz přiblížil studijní program semináře:Naše studenty čeká pobyt ve farnostech v rámci ČR, aby při této službě procvičili český jazyk, který v tomto roce studovali. Následovat bude zkušenost evangelizace v Plzni, kde by měli oslovovat a pomáhat konkrétním lidem, kteří potřebují pomoc či také hledají smysl života a Boha.

Budova poskytuje ubytovací a studijní kapacity, reprezentační prostory i novou kapli. Po absolvování studia a udělení svěcení by noví kněží měli působit převážně na území českobudějovické diecéze. Součástí jejich budoucí služby může být i misijní zkušenost v zahraničí.

Seminářů Redemptoris Mater funguje po celém světě přes 120, v České republice se jedná o první takovou instituci. Navazuje na spirituální směr Neokatechumenátní cesty, která v katolické církvi klade důraz na vnitřní obrácení a obnovu.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony