Salvátorská farnost představila nedávno nalezený gotický fragment

Salvátorská farnost představila nedávno nalezený gotický fragment
28. února 2017 Události Autor: Filip Breindl

Pražská akademická farnost při kostele Nejsvětějšího Salvátora představila fragment gotického reliéfu, který zobrazuje Krista při rozjímání v Getsemanské zahradě před odsouzením na smrt. Loni ho nalezl tamní kaplan Petr Vacík, jde o pozůstatek výzdoby dominikánského kláštera, který na místě dnešního salvátorského kostela u Karlova mostu stál do zničení během husitských válek.

"Připadá mi významné, že se náhle objevil fragment, jedna z posledních památek na vypálený klášter právě v roce, kdy na jiném místě světa se jiní boží bojovníci snaží svou víru šířit násilím, krví, zabíjením a bořením památek," poznamenal farář salvátorské akademické farnosti Tomáš Halík. Připomněl, že farnost je léta místem dialogu mezi vírou a kulturou i vírou a uměním. V době postní a adventní se v kostele konají umělecké intervence současného výtvarného umění. "Umísťujeme je sem nejen jako estetické objekty, ale také jako provokaci k zamyšlení, k meditaci. A letos se o uměleckou intervenci postaral umělec nikoli současný, ale umělec 600 let starý," řekl profesor Halík.

P. Vacík prozradil, že kámen z původního chrámu svatého Klimenta nalezl při úklidu vysavačem. "Luxuju, luxuju, všechno se mi vejde do vysavače, najednou kámen, který se jen přicucne a nejde vyndat," popsal nález na schodišti jižní věže. Zítra, na popeleční středu u Salvátora Getsemanský výjev slavnostně instalují do chrámu během takzvaného Popelce umělců, po Velikonocích pak budou fragment dále zkoumat odborníci. "Když jsem ten reliéf viděl, okamžitě mi vytanulo na mysli, že to má blízko k Mistru Třeboňského oltáře. Téma Krista na hoře Olivetské začalo být v té době velmi živé, protože byl kladen důraz na prožívání Kristova utrpení a následování Kristova utrpení. Je tam také určitý eucharistický moment. Máme před sebou významné umělecké dílo, které ale odpovídá tomu klimatu dominikánského kláštera, který byl opravdovým střediskem vzdělanosti a duchovnosti," řekl Proglasu historik umění Jan Royt.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony