Průzkum Charity ČR: 300 tisíc mladých lidí je ohroženo chudobou

Průzkum Charity ČR: 300 tisíc mladých lidí je ohroženo chudobou
13. června 2018 Události Autor: Pavel Říha

Charita Česká republika dnes zveřejnila studii, ve které se zabývá chudobou mezi mladými lidmi. Průzkum probíhal po celé republice mezi osobami ve věku osmnáct až třicet let. Chudobou je, podle organizace, ohroženo 22 procent mladých, tedy přibližně 300 000 lidí.

 

Potíže většinou vznikají už v rodinách, kde mladí lidé vyrůstají, dalšími riziky jsou problémy s bydlením a v případě osob se základním vzděláním také složité získávání práce. Většina ohrožených lidí si nemůže dovolit nový nábytek ani dovolenou v zahraničí. Naopak s dostupností elektřiny a topení bývají potíže minimální.

Podle socioložky Kateřiny Pulkrábkové jsou ohroženy chudobou více ženy než muži:  „Vyšlo nám, že ohroženější jsou ženy než muži, resp. žen je ohroženo 27%, mužů jen 18%. A zatímco u mužů s věkem ohrožení chudobou klesá, tím jak dosahují společenského postavení, tak se vymaňují z rizika chudoby, tak u žen až do těch 30 let zůstává riziko stejné, což předpokládáme, že souvisí s mateřstvím a případnou finanční závislostí. Fenomén rodičovství je také jedním z faktorů, který nějakým způsobem na ohrožení chudobou mají vliv.“

„Charita ČR se danou problematikou zabývá již několik let. Aktivně upozorňujeme na toto téma veřejnost odbornou, laickou i politiky. Vydáváme k tomu pravidelné zprávy. V tomto roce jsme si zvolili téma „Chudoba mladých lidí“. Agentura, která nám to zpracovávala, dělala odběr vzorků mezi lidmi ve věku 18 až 30 let. Navštěvovala různé regiony a zjišťovala jejich stav chudoby. Předmětem tohoto výzkumu nebyla diferenciace mezi kraji, ale samozřejmě to riziko chudou koresponduje s kvalitou životní úrovně v jednotlivých krajích, s přístupem k bydlením a sociálním prostředím,“ řekl k zveřejněnému průzkumu ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím chudobu mladých v České republice je rodina a její finanční situace a chování. Dalšími faktory jsou vlastní vzdělání a zaměstnání. Lépe se ohrožení chudobou brání širší typy rodin s oběma rodiči, přičemž obecně je vyšší podíl ohrožených chudobou v domácnostech s malým počtem členů. Při prevenci chudoby tedy nejvíce záleží na podpoře rodiny, důležitá je ale i motivace ke vzdělávání.

Důležité jsou z hlediska rizika chudoby i zkušenosti získané v mládí a rané dospělosti. Častějším průvodním znakem mladých ohrožených chudobou je, že se jejich rodina několikrát zadlužila, že pocházejí z neúplné rodiny a že se často stěhovali. Jako kritická se pak jeví zkušenost se ztrátou bydlení. Méně ohrožení častěji absolvovali víceleté gymnázium a jejich rodiny je podporovaly ve studiu a cestování.

Téměř polovina mladých, kteří mají ve svém okolí někoho ohroženého chudobou, svému vrstevníkovi ve finanční nouzi zkoušela pomoci. Z celkového počtu mladých je to pak více než pětina, která podala pomocnou ruku, ať již někoho takového má nablízku, nebo ne. Více přitom pomáhají ti, kteří mají někoho chudého v rodině, překvapivě o něco častěji chudí, než ti chudobou neohrožení (61 % vs. 51 %).

 

 

Zdroj: Radio Proglas, ČBK, Charita ČR

 

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony