Před 55 lety byl zahájen Druhý vatikánský koncil

Před 55 lety byl zahájen Druhý vatikánský koncil
11. října 2017 Události Autor: Petr Pospíšil

Dnes se v katolické církvi slaví svátek svatého Jana XXIII. - papeže, který svolal druhý vatikánský koncil. Zahájen byl 11. října 1962.

V jeho důsledku došlo k viditelným změnám, jako umožnění nahrazení latiny při bohoslužbách národním jazykem, otočení oltářů čelem k lidem v kostele nebo obnovení jáhenství jako trvalého stupně svěcení otevřeného ženatým mužům.

Pak došlo také k méně viditelným ale o to důležitějším změnám. „Byl dán důraz na to, že církev putuje dějinami, že je to společenství, které dostalo od Boha za úkol, aby žilo tyto dějiny spolu s lidstvem, doprovázelo lidstvo dějinami a ukazovalo na Boha, ukazovalo ostatním, že Bůh je stvořitel, původce dějin lidstva a že také celé dějiny k Bohu směřují a všichni tím životem kráčíme k Bohu – někdo vědomě, někdo nevědomě. Jiné takové méně viditelné téma je právě ta sepjatost křesťanů se světem, jak to vyjadřuje konstituce Gaudium et spes (Radost a naděje), kde se říká, že radosti a naděje, smutky a úzkosti lidí dnešní doby mají být i našimi radostmi a nadějemi, smutky a úzkostmi“, řekl Proglasu proděkan pro vědu a výzkum Michal Opatrný z českobudějovické Teologické fakulty.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony